Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


      W dniu 27 lipca 2010r w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające projekt pod nazwą ,,Nowy kierunek" obejmujący bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B, którego uczestnikami jest grupa 16 dorosłych osób, kobiet i mężczyzn, w wieku 25-54 lat zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności, zamieszkujących na obszarze Gminy Zabrodzie.
      Tego samego dnia odbyły się także badania lekarskie, które pozytywnie przeszli uczestnicy.
      Uroczystego rozpoczęcia kursu dokonał Wójt Gminy- Pan Adam Ołdak.
      Kurs przeprowadzać będzie firma ,,M. Świercz" z Wyszkowa ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
      Uczestnicy zapewniony mają dojazd na zajęcia, a także poczęstunek w trakcie ich trwania.
      Projekt ,,Nowy Kierunek" w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Nowy kierunek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu