Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaInwestycje gminne 2011 - dobiegają końca!


Inwestycje zrealizowane w okresie styczeń - listopad 2011r:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów - etap III
Koszt inwestycji - ok. 1 mln 790 tys. zł.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.
Inwestycja obejmowała wykonanie niespełna 10km sieci kanalizacyjnej


Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adelin, Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny
Koszt inwestycji - ok. 1 mln 010 tys. zł.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości netto inwestycji.
Inwestycja obejmowała wykonanie niespełna 20 km sieci wodociągowej.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie
Koszt inwestycji - 1 mln 036 tys. zł.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 449 tys. zł oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy drogi na odcinku 1 860mb wraz z budową chodnika, uzupełnieniem oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi.


Przebudowa drogi gminnej - ul. Cichej w miejscowości Dębinki
Koszt inwestycji - 300 tys. zł.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 58 tys. zł


Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Zabrodzie
Koszt inwestycji - 877 tys. zł.
Koszt inwestycji w 2011r - 648 tys. zł
Inwestycja ma przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości - 707 tys. zł
Inwestycja zakończona zostanie w styczniu 2012r i obejmuje wykonanie informatyzacji urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie - Adelin
Koszt inwestycji - 360 tys. zł
Inwestycja Starostwa Powiatowego, Gmina udzieliła dotacji w wysokości 150 tys. zł.

Wymiana pompy głębinowej - Stacja Uzdatniania Wody w Niegowie
Koszt inwestycji - 17 tys. zł.

Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Zabrodziu
Koszt inwestycji - 27 tys. zł.


Zakup pługa do odśnieżania dróg
Koszt inwestycji - 10 tys. zł.

Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg
Koszt inwestycji - 18 tys. zł.

Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu
Koszt inwestycji w 2011r wynosi - 70 tys. zł.


Montaż 4 szt. wiat autobusowych w ramach funduszu sołeckiego
Koszt inwestycji wynosi - 12 tys. zł.


Budowa sieci gazowej w miejscowości Mostówka
Inwestycja realizowana przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa.
Inwestycja obejmuje wykonanie sieci gazowej o łącznej długości 14 km


Łączny koszt inwestycji zrealizowanych przez Gminę Zabrodzie
w okresie styczeń - listopad 2011r wynosi - 4 mln 930 tys. zł.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu