Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRODZIE
W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

      W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) od 01 lipca 2013 r. gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych /MPK Sp. z o.o./ należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie.

      W związku z powyższym przypominamy o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy.

      Druki wniosków o rozwiązanie umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych dostępne są w Urzędzie Gminy w Zabrodziu oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam OłdakDo pobrania:
- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (plik doc - edytowalny)
- WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (plik pdf - tylko do druku)


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu