Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" Działanie 2.2 ,,Rozwój e-Usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informatyzacja Urzędu Gminy z funduszy Unii Europejskiej

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na terenie Gminy Zabrodzie realizowany jest projekt ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie"

 • Wartość projektu - 832 586,00zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 707 698,10zł
 • Wkład własny Gminy Zabrodzie /15% wartości/ - 124 887,90zł

W 2012r przeprowadzone zostały szkolenia:

 • pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych z obsługi elektronicznego obiegu dokumentów
 • nauczycieli oraz rodziców z obsługi elektronicznych dzienników lekcyjnych /e - dzienniki/
 • Radnych Gminy Zabrodzie z obsługi portalu e - Radny

Projekt Zintegrowanej e-Platformy Informacyjnej Gminy Zabrodzie przewiduje m.in.

 • budowę sieci strukturalnej Urzędu Gminy
 • budowę serwerowni Urzędu Gminy
 • zakup komputerów, skanera i urządzeń wielofunkcyjnych
 • zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie gminą
 • uruchomienie Zintegrowanej ePlatformy Informacyjnej
  /e-Praca, e-Inwestycje, e-Radny/
 • uruchomienie telefonii VoIP
 • uruchomienie e-Dziennika /dla jednostek oświaty i rodziców uczniów/
 • montaż urzędomatu /dostępnego 24godz na dobę/
 • gminny certyfikat podpisu elektronicznego


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu