Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Równiny Wołomińskiej" uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Wołomin, Klembów, Poświętne, Zabrodzie, Tłuszcz, Strachówka, Jadów do udziału w ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru naszego LGD.
      Ewaluacja będzie polegać na zebraniu opinii mieszkańców w formie ankiety lub luźnych wypowiedzi dotyczących wprowadzenia działań odzwierciedlających potrzeby mieszkańców obszaru LGD ,,Równiny Wołomińskiej". Liczymy na to, że w ankiecie lub pismach zawrzecie państwo sugestie tych najważniejszych działań (np. instalacja solarów, zdrowa lokalna kuchnia, gospodarstwa agroturystyczne czy np. działania zmierzające ku integracji mieszkańców), które LGD powinno wprowadzić do Lokalnej Strategii Rozwoju, a co za tym idzie będziecie Państwo następnie mogli pozyskać od nas środki finansowe na ich realizację. Ankieta do pobrania dostępna jest na stronie internetowej www.lgdrowninywolominskej.pl .
      Propozycje prosimy przesyłać do 14 VIII 2010r. pocztą lub e-mailem na adres LGD ,,Równiny Wołomińskiej" ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, e-mail biuro@lgdrowninywolominskiej.pl.

Prezes LGD
Rafał Rozpara

Do pobrania:
- Ankieta ewaluacyjna


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu