Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJA też jestem w sieci
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

      W dniu 26 sierpnia 2011 roku III grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła zajęcia.
      Kurs komputerowy odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, trwa 4 godziny i odbywa się dwa razy w tygodniu przez 12 spotkań.
      Wszyscy uczestnicy zapewnione mają materiały i pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.
      Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera z zakresu obsługi komputera.
      Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, bezrobotni lub pracujący, zamieszkujący teren Gminy Zabrodzie, którzy zainteresowani są nabyciem nowych umiejętności.


Realizatorzy projektu ,,JA też jestem w sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu