Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKonkurs recytatorski ,,Bo piękno na to jest by zachwycało", rozstrzygnięty

      Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu aby upamiętnić 190 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida wspólnie zorganizowali konkurs, którego głównymi celami było: propagowanie piękna poezji, poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka, aktywizowanie miłośników poezji poprzez prezentowanie ich dokonań oraz kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Swój udział w konkursie zgłosiły szkoły podstawowe: w Adelinie, Dębinkach, Kicinach i Zabrodziu oraz Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu w sumie swoje możliwości zaprezentowało 31 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.
      Jury w składzie: P. Hanna Izdebska- prac. GBP, P. Henryka Bala -członkini KGW Zabrodzie, P. Józef Kućmierowski - Prezes Stowarzyszenia ,,Bractwo Zabrodzkie" pod przewodnictwem P. Andrzeja Romana - miłośnika twórczości Norwida i doktoranta, na co dzień nauczyciela polonisty Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu przy zastosowaniu kryteriów oceny: dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja utworu (tempo, intonacja), kultura słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny - wyłoniło laureatów.

W kategorii I - uczniowie kl. IV-V
I miejsce - Małgorzata Świerzak i Paź Wiktoria z PSP im. M. Konopnickiej w Zabrodziu
II miejsce - Natalia Wójcik, PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach
III miejsce - Jakub Michalik, PSP im. Jana Brzechwy w Kicinach
Wyróżnienie - Magdalena Cholewińska, PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach

kategoria II - uczniowie Kl. VI
I miejsce -Eliza Wasilewska, PSP im. C.K. Norwida w Dębinkach
II miejsce - Natalia Powierża, , PSP im. Jana Brzechwy w Kicinach
III miejsce - Adriana Redlicka, PSP im. M. Konopnickiej w Zabrodziu
Wyróżnienie - Paulina Pielak, PSP im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie

kategoria III - uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu
I miejsce - Paulina Sokołowska
II miejsce - Karolina Górczak
III miejsce - Klaudia Reniewicz
Wyróżnienie - Klaudiusz Ruciński

      Podsumowując przebieg, przewodniczący komisji konkursowej P. Andrzej Roman podkreślił, że ocena prezentacji wcale nie była prosta, bo w zasadzie poziom był bardzo wyrównany wśród laureatów. Dlatego też przyznano dodatkowe nagrody - wyróżnienia. W swym podsumowaniu wyraził także radość z faktu, że dzieci i młodzież szkolna podjęła się recytacji trudnej poezji Norwida. Wszystkim uczestnikom życzył dalszych sukcesów w zgłębianiu sztuki recytacji i poszukiwaniu wartościowych i pięknych tekstów literackich.
      Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Na pamiątkę wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników oraz ich opiekunów i organizatorów.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu