Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

        Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - w wymiarze 1/2 etatu- został zatrudniony Pan Marek Jeziórski zam. Zabrodzie

        Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Pan Marek Jeziórski spełniła wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze. Posiada tytuł licencjata uzyskany w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Wyszkowie - Wydział Humanistyczny na kierunku Pedagogika.
Pan Marek Jeziórski pracując już wcześniej w Urzędzie Gminy zajmował stanowisko podinsp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto jest również kierowcą samochodu uprzywilejowanego w OSP w Zabrodziu. . Wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych na stanowisku będącym przedmiotem konkursu. Przedstawiony kandydat daje gwarancje poprawnego wykonywania powierzonych zadań.

Wójt
Adam Ołdak
Zabrodzie, dnia 05.09.2007 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu