Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGospodarowanie odpadami komunalnymi

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że:
- termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2014 roku jest do 15.09.2014r.
Wpłaty proszę dokonać na rachunek Gminy Zabrodzie: 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005.

Po upływie terminu wpłaty zostaną wysłane upomnienia wzywającego do zapłaty co wiąże się z doliczeniem kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Proszę, aby NIE dokonywać opłat za rok 2015, ponieważ stawka za odbiór odpadów komunalnych może ulec zmianie.

Informacja W związku z wpływającymi opłatami za odpady komunalne zwracamy się z prośbą do osób, które nie zamieszkują na terenie Gminy Zabrodzie, a wnoszą opłaty za nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Zabrodzie o wpisywanie w tytule ,,adresu nieruchomości na której powstają odpady komunalne lub imię i nazwisko osoby za którą wnoszona jest opłata".


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu