Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Informujemy, że w ramach realizowanego przez Gminę Zabrodzie projektu ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie" odbędzie się konferencja Gminna na temat realizowanego projektu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Zabrodzie do zapisania się na konferencję. Na pierwszych zarejestrowanych uczestników czeka funkcjonalny upominek w postaci Certyfikatu Elektronicznego na Pendrive - stanowiący funkcjonalny sposób przechowywania tożsamości elektronicznej właściciela w kontaktach z jednostkami administracji lokalnej.

      Każda podpisana forma, czy to e-maila lub dokumentu z dowolnego systemu lub aplikacji podpisana przez posiadacza Gminnego Certyfikatu i wysłana elektronicznie do Urzędu Gminy lub Gminnych Jednostek Organizacyjnych będzie stanowić formę dokumentu o potwierdzonej tożsamości.

      Na konferencje można zapisać się sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie w godz. 8:00 - 16:00 lub wysyłając e-mail na adres urzad@zabrodzie.pl (w treści e-maila należy podać: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, e-mail kontaktowy) do dnia 05.01.2012r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu