Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaHOLA, HOLA DO PRZEDSZKOLA
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za środki pieniężne z Unii Europejskiej mieszkańcy Gminy Zabrodzie korzystają z bezpłatnego przedszkola dla dzieci, a wszystko w ramach projektu

HOLA, HOLA DO PRZEDSZKOLA

      Dobiegła końca realizacja projektu, który obejmował uruchomienie i utrzymanie oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie od 01-01-2011 roku do 31-12-2013 roku.
Z przedszkola skorzystało 115 najmłodszych mieszkańców. Ponad 120 rodziców otrzymało wsparcie w postaci bardzo ciekawych i pouczających warsztatów. Wychowawczynie także otrzymywały wsparcie uczestnicząc w metodologicznych konsultacjach.

Projekt poza opieką przedszkolną zapewnia dzieciom udział w zajęciach:
- z języka angielskiego,
- z logopedą,
- z edukacji matematycznej ,
- z psychologiem dziecięcym,
- plastycznych,
- muzycznych
- sprawnościowo - ruchowych

      Zadaniem przedszkola było wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem, współpraca z rodziną, szkołą i środowiskiem, stymulowanie rozwoju dzieci oraz wyrównywanie odchyleń w tym rozwoju. Funkcja opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna są ze sobą integralnie powiązane i wszystkie składają się na efekty działalności przedszkola.
      Przedszkole czynne było od poniedziałku do piątku i zapewniało całodzienną opiekę, co umożliwiło rodzicom podjęcie pracy, a niektórym matkom, powrót do pracy po urlopie wychowawczym.
      Koncepcja pracy przedszkola nastawiona była na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiągało bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizowała zadania oparte na podstawie programowej. Stwarzała warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci, a działania nauczycieli opierały się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.holahola.com.pl


Realizator projektu ,,Hola, Hola do przedszkola"
GMINA ZABRODZIE

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu