Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE
DO PRZEDSZKOLA W KICINACH
w ramach projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"

      Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2013 r.

Pobyt dzieci w przedszkolu jest bezpłatny do 31.12.2013 roku!

W ramach projektu realizowane będą następujące bloki tematyczne dla dzieci:
1. Zajęcia plastyczne
2. Zajęcia muzyczne
3. Zajęcia sprawnościowo-ruchowe
4. Zajęcia z logopedą
5. Zajęcia z nauki języka angielskiego
6. Zajęcia z edukacji matematycznej

Projekt przewiduje również obowiązkowe warsztaty dla rodziców

Nabór uzupełniający prowadzony będzie od 03.06.2013 r. do 10.06.2013 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00-16.00 (pok. Nr 12).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.zabrodzie.pl lub w Urzędzie.


Kryteria naboru
1. Miejsce zamieszkania : Gmina Zabrodzie,
2. Wiek: 3-5 lat ( w uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku)
3. Pierwszeństwo dla dzieci:
- zamieszkujących sołectwa: Anastazew, Basinów, Karolinów, Kiciny, Obrąb, Płatków, Podgać
- z rodzin wielodzietnych, ( 3 dzieci i więcej),
- wychowywanych w rodzinach niepełnych
- z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

DO POBRANIA:
- Dokumenty rekrutacyjne


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu