Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
W tym miejscu znajdą Państwo informacje, obwieszczenia oraz ogłoszenia dotyczące wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.


Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 21 października 2007r. w Gminie Zabrodzie


Frekwencja

ObwodyLiczba wyborców     Liczba głosujących     Frekwencja
Obwód nr 1 w Zabrodziu117962152,67%
Obwód Nr 2 w Dębinkach       78935545,00%
Obwód Nr 3 w Adelinie52528854,86%
Obwód Nr 4 w Kicinach56920936,73%
Obwód Nr 5 w Gaj-Fiszor26611643,61%
Obwód Nr 6 w Niegowie106952248,83%
Razem4397211148,01%

Podział głosów na poszczególne listy (pliki doc do pobrania):
- Lista Nr 2 - KW Polska Partia Pracy
- Lista Nr 3 - KW Liga Polskich Rodzin
- Lista Nr 6 - KW Prawo i Sprawiedliwość
- Lista Nr 8 - KW Platforma Obywatelska RP
- Lista Nr 10 - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Lista Nr 15 - KW Samoobrona RP
- Lista Nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
Wyniki głosowania do Senatu RP
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W GMINIE ZABRODZIE PO UKONSTYTUOWANIU SIĘ
W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zabrodziu
1. Oleksiak Elżbieta - Przewodnicząca Komisji
2. Garbarczyk Andrzej - Zastępca Przewodniczącej
3. Sternik Bogumiła
4. Getka Stanisław
5. Wawryło Tomasz
6. Kamińska Dorota
7. Mędrzycki Maciej
8. Jeziórski Marek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dębinkach
1. Teodorczyk Jadwiga - Przewodnicząca Komisji
2. Wójcik Beata - Zastępca Przewodniczącej
3. Trzeciak Jerzy
4. Falbowska Edyta
5. Kaska Pelagia
6. Kostrzewa Marianna
7. Banasiak Tadeusz
8. Ślendak Jan

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 3 w Adelinie
1. Laskowska Anna - Przewodnicząca Komisji
2. Żołędowska Krystyna - Zastępca Przewodniczącej
3. Sadowska Anna
4. Bala Jarosław
5. Bieńkowska Janina
6. Bala Joanna
7. Laskowski Krzysztof
8. Jezierska Barbara

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kicinach
1. Kaczmarska Maria - Przewodnicząca Komisji
2. Michalik Tadeusz - Zastępca Przewodniczącej
3. Pyrzanowska Beata
4. Wielgolaska Bogusława
5. Bieńkowski Zdzisław
6. Maniecka Agnieszka
7. Korywczak Agnieszka
8. Ryszawy Joanna

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 5 w Gaju - Fiszor
1. Kućmierowska Krystyna - Przewodnicząca Komisji
2. Fornal Hanna - Zastępca Przewodniczącej
3. Gawrońska Agata
4. Piwka Mieczysław
5. Stańczak Wanda
6. Kopeć Agata
7. Laskowska Marta
8. Augustyniak Jadwiga

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Niegowie
1. Markuszewska Anna - Przewodnicząca Komisji
2. Tolak Elżbieta - Zastępca Przewodniczącej
3. Bartosiewicz Jadwiga
4. Dąbrowski Artur
5. Kamiński Dariusz
6. Gzwoska Wiesława
7. Pakuła Marian Janusz
8. Boguszewska Teresa

Wójt Gminy
/-/ Adam Ołdak


Zarządzenie Nr 37/2007
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 26 września 2007r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 litera "a" oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z poźn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 z późn. zm ), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 162, poz. 1145 ) na dzień 21 października 2007r., na podstawie wykazu zgłoszonych kandydatów na członków komisji, powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zabrodziu
1. Sternik Bogumiła
2. Getka Stanisław
3. Wawryło Tomasz
4. Kamińska Dorota
5. Oleksiak Elżbieta
6. Mędrzycki Maciej
7. Garbarczyk Andrzej
8. Jeziórski Marek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Dębinkach
1. Trzeciak Jerzy
2. Falbowska Edyta
3. Kaska Pelagia
4. Kostrzewa Marianna
5. Teodorczyk Jadwiga
6. Banasiak Tadeusz
7. Ślendak Jan
8. Wójcik Beata

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 3 w Adelinie
1. Sadowska Anna
2. Bala Jarosław
3. Bieńkowska Janina
4. Żołędowska Krystyna
5. Laskowska Anna
6. Bala Joanna
7. Laskowski Krzysztof
8. Jezierska Barbara

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kicinach
1. Pyrzanowska Beata
2. Wielgolaska Bogusława
3. Bieńkowski Zdzisław
4. Maniecka Agnieszka
5. Kaczmarska Maria
6. Korywczak Agnieszka
7. Michalik Tadeusz
8. Ryszawy Joanna

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 5 w Gaju - Fiszor
1. Gawrońska Agata
2. Piwka Mieczysław
3. Stańczak Wanda
4. Kućmierowska Krystyna
5. Kopeć Agata
6. Fornal Hanna
7. Laskowska Marta
8. Augustyniak Jadwiga

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Niegowie
1. Bartosiewicz Jadwiga
2. Dąbrowski Artur
3. Markuszewska Anna
4. Kamiński Dariusz
5. Gzwoska Wiesława
6. Tolak Elżbieta
7. Pakuła Marian Janusz
8. Boguszewska Teresa

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy


INFORMACJA O ZGŁOSZENIACH KANDYDATÓW
DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

            Podmioty uprawnione, mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w pokoju nr 5 w terminie do 21 września 2007 roku.
Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Zabrodziu.
W dniu 21 września 2007 roku, zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 16:00.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 19 września 2007r.

            Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) - p o d a j ę do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Nr Obwodu

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 2 3
1 Miejscowość: Anastazew
Mostówka
Zabrodzie
Zazdrość
Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu
(29) 757-13-60
2 Miejscowość: Dębinki
Wysychy
Lipiny
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach
(29) 757-10-30
3 Miejscowość: Choszczowe
Adelin
Przykory
Mościska
Publiczna Szkoła Podstawowa w Adelinie
(29) 757-12-32
4 Miejscowość: Basinów
Podgać
Płatków
Kiciny
Karolinów
Obrąb
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach
(29) 758-15-31
5 Miejscowość: Gaj
DPS Gaj - Fiszor
Dom Pomocy Społecznej w Gaj - Fiszor
(29) 758-25-35
6 Miejscowość: Niegów
Niegów DPS
Samaria
Młynarze
Głuchy
Słopsk
Dom Pomocy Społecznej w Niegowie
(29) 757-12-16

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych: Nr 5 - w DPS Gaj-Fiszor i Nr 6 - w DPS Niegów są dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wójt Gminy
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu