Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZ A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje rolników - hodowców koni z terenu Gminy, że opis koni i źrebiąt w celu uzyskania paszportu odbędzie się w dniu:

18 maja 2007r.

- Godz. 800 - Gospodarstwo Pana Jana Ślendaka zam. Lipiny ul. Spacerowa Nr 10
- Godz. 1200 - Gospodarstwo Pana Władysława Śliwy, zam. Kiciny Nr 28

Opisywane będą:

  • Konie urodzone do dnia 01.01.2005r. jako konie bez pochodzenia
  • Źrebięta urodzone po 1 stycznia 2005r. zarówno ogier jak i klacz matka źrebięcia muszą posiadać numery indentyfikacyjne - "świadectwo pokrycia klaczy".
  • Konie urodzone w okresie: 1 styczeń 2005r. - 31 grudzień 2007r. w przypadku braku świadectwa pokrycia klaczy, jeżeli posiadacz dołączy do zgłoszenia zawierającego numer indentyfikacyjny matki konia oraz negatywne wyniki badań tego konia w kierunku:
    • nosacizny,
    • niedokrwistości zakaźnej koni
    • zarazy stadniczej (badanie krwi)

Zwierzęta należy doprowadzić pod wskazane adresy oraz wypełnić druki "Zgłoszenie konia do rejestru".
Druki można pobrać ze strony www.zabrodzie.pl, w U.G. Zabrodzie pokój Nr 12 lub u w/w rolników.
Wypełnione druki "zgłoszenie konia do rejestru" można wysłać na adres siedziby W.Z.H.K. w Warszawie:
00-029 Warszawa; ul. Nowy Świat 39
Przybliżony koszt opisu i dostarczenia paszportu pocztą wynosi około 56zł.

Informujemy również że Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie wydaje "Zaświadczenia o Posiadaniu Koni" w celu otrzymania płatności uzupełniającej zwanej "płatnością zwierzęcą" do trwałych użytków zielonych. Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach wydane jest na podstawie wypełnionego przez hodowcę wniosku /druki w U.G. Zabrodzie/ Opłaty za wydanie zaświadczenia, w wysokości 10 zł z VAT, można dokonać bezpośrednio w W.Z.H.K. w W-wie, a w przypadku gdy zaświadczenie ma być wysłane pocztą należy dokonać opłaty w wysokości 15,45 zł na konto W.Z.H.K. /5,45 zł pokrycie kosztów przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru/


Pliki do pobrania:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanych koniach w Rejestrze koniowatych
- Zgłoszenie konia do rejestru


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu