Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Hola, Hola do przedszkola"

      Projekt ,,Hola, Hola do przedszkola" realizowany jest przez Gminę Zabrodzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
      Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od dnia 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2013 r.
      W ramach projektu uruchomione zostaną 2 grupy przedszkolaków. Jedna dla 25 dzieci druga dla 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w zajęciach:
- z języka angielskiego,
- z logopedą,
- z edukacji matematycznej,
- z psychologiem dziecięcym ,
- plastycznych,
- muzycznych,
- sprawnościowo-ruchowych.

Projekt przewiduje również:
- warsztaty dla rodziców,
- zajęcia rekreacyjne dla mam,
- indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli.

www.holahola.com.plRealizatorzy projektu ,,Hola, Hola do przedszkola"
GMINA ZABRODZIE- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu