Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Uczestnicy projektu ,,Szansa na 6" z klasy 1-szej, ze szkoły w Adelinie podczas zajęć z języka angielskiego poznawali słownictwo związane ze świętowaniem urodzin. Uczyli się piosenki, którą śpiewa się z okazji czyichś urodzin a także życzeń, które się składa.
      Na początku lekcji, jako rozgrzewkę, dzieci z klasy 1-szej powtarzały i utrwalały poznane już na poprzedniej lekcji zwroty opisujące pogodę.
      W ramach projektu ,,Szansa na 6" uczniowie z klasy 1-szej uczestniczący w tym projekcie otrzymali książeczki z naklejkami, ułatwiające im w przyjemny sposób poznawanie, powtarzanie i utrwalanie słówek i zwrotów w formie ulubionej zabawy.

E. Getka


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu