Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Link: Informacje o przedterminowych wyborach Wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 11 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce
Wyniki Wyborów Wójta Gminy Zabrodzie26.08.2013r.

      Informujemy, iż w wyniku ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie przeprowadzonych 25.08.2013 r. największą ilość głosów uzyskał i Wójtem Gminy Zabrodzie został Pan Tadeusz Michalik zgłoszony przez KWW Nasze Zabrodzie


Do pobrania:
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Zabrodzie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie w ponownym głosowaniu w dniu 25 sierpnia 2013 roku. 22.08.2013 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych woborach wójta gminy Zabrodzie w dniu 25 sierpnia 2013 r. 12.08.2013 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nr 7/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych woborach wójta gminy Zabrodzie w dniu 25 sierpnia 2013 r. 12.08.2013 r.

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Zabrodzie z głosowania dnia 11 sierpnia 2013 r. 12.08.2013 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nr 6/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie z zmiany Uchwały Nr 5/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 11 sierpnia 2013 roku 06.08.2013 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 sierpnia 2013 r. informujące o ukonstytuowanych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na 11 sierpnia 2013 roku 01.08.2013 r.

Uchwała Nr 5/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Wójta Gminy Zabrodziu zarządzonych na 11 sierpnia 2013 r. 26.07.2013 r.

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu 25.07.2013 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 23 lipca 2013 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 11 sierpnia 2013 r. 23.07.2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 lipca 2013 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zabrodzie 18.07.2013 r.

INFORMACJA - Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zabrodzie
15.07.2013 r.

  Zgłoszenie kandydata na Wójta 10.07.2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie informujące o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 09.07.2013 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu - dotyczy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Zabrodzie 09.07.2013 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołece z dnia 4 lipca 2013 r. dotyczące składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu 05.07.2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 1 lipca 2013r. o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 11 sierpnia 2013r. 01.07.2013 r.

ZARZĄDZENIE nr 35/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 26 czerwca 2013 r. o ustanowieniu urzędnika wyborczego 27.06.2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zabrodzie w województwie mazowieckim 24.06.2013 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zabrodzie w województwie mazowieckim 17.06.2013 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o zgłaszaniu kandydatów na wójta gminy Zabrodzie 17.06.2013 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomieo o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeo na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu w związku z wyborami przedterminowymi wójta gminy Zabrodzie zarządzonymi na dzieo 11 sierpnia 2013 r. 17.06.2013 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce 17.06.2013 r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu