Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"


Projekt jest realizowany dla Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu.

  W ramach projektu dla uczniów Gimnazjum przewidziane są m.in:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki i języka polskiego
 • koło informatyczne,
 • pięciodniowa wycieczka w góry
 • jednodniowe wyczeczki do: Białowieży, Puszczy Kampinoskiej, Ciechanowca, Powsina, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki
 • wyjazdy na basen
 • wyjazdy do teatrów i kin
  Dla uczniów Szkoły Podstawowej przewidziano:
 • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego,
 • koła zainteresowań m. in plastyczne, teatralne, malego aktora, przyrodnicze
 • 6-cio dniowy obóz letni w 2012 i 2013 roku,
 • wycieczki jednodniowe do: Puszczy Kampinoskiej, Powsina, Cichanowca, Muzeum Techniki
 • wyjazdy do teatrów i kin
  Dodatkowo dla każdej ze szkół przewidziano zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć jak:
 • tablice interaktywne,
 • zestawy komputerowe,
 • drukarki,
 • aparat foitograficzny,
 • magnetofonyPomoce dydaktyczne - ,,Szkoła Równych Szans IV edycja bis" 29.07.2013r.

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu otrzymała bezpłatne materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę 12 800 zł., które zostały zakupione z funduszu unijnego ,,Szkoła Równych Szans IV edycja bis"...


Wypoczynek nad Bałtykiem - ,,Szkoła Równych Szans"11.07.2013r.

      W dniach 3 - 8 lipca 2013r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wypoczywali nad Morzem Bałtyckim (Środkowe Wybrzeże) w Poddąbiu. Jest to miejscowość letniskowa położona 250 metrów od morza, w której znajduje się...


Materiały dydaktyczne - ,,Szkoła Równych Szans"28.06.2013r.

      W ramach projektu ?Szkoła Równych Szans" Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu otrzymało materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć...


Wycieczka do Ciechanowca - ,,Szkoła Równych Szans"28.06.2013r.

      Dnia 5 czerwca 2013r. (środa) 45 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu z klas V A, V B i VI wyjechało na 1- dniową wycieczkę do Ciechanowca. Wyjazd był organizowany w ramach projektu ?Szkoła Równych Szans IV edycja bis". Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Rolnictwa...


Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego - ,,Szkoła Równych Szans"28.06.2013r.

      Zajęcia odbywały się w środy. Nie zawsze uczniowie korzystali z tablicy interaktywnej. Jej użycie jednak zwiększało zainteresowanie wprowadzonym materiałem. Tutaj pisaniem i tworzeniem pytań w czasie Past Simple. Zamiana zdań...


Gimnazjum w Pieninach - ,,Szkoła Równych Szans"06.06.2013r.

      Od 29 maja do 2 czerwca uczniowie zabrodzkiego Gimnazjum wypoczywali w perle uzdrowisk polskich w Szczawnicy. Wycieczkę rozpoczęli od zwiedzenia Kopalni Soli w Bochni. To najstarsza na ziemiach polskich kopalnia, w której rozpoczęto wydobycie soli kamiennej. Jej początki...


Wycieczka do Warszawy - ,,Szkoła Równych Szans"15.05.2013r.

      Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu mieli okazję podziwiać piękno barokowego pałacu i otaczającego go parku w Wilanowie. Uczestniczyli w spotkaniu muzealnym, w trakcie którego poszerzyli swoją wiedzę na temat wnętrza pałacu i jego symboliki . Cały czas chodzili...


Akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - ,,Szkoła Równych Szans"09.05.2013r.

      Akademia z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja została przygotowana przez uczniów klasy I A pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Nowak. 06.05.2013 r. brać uczniowska poprzez dotknięcie w muzeum dokumentu Konstytucji 3 Maja doprowadziła ...


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej08.05.2013r.

      Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: Zamawiający: Gmina Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie Przedmiot zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"...


Wycieczki organizowane w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans"18.12.2012r.

      Młodzież Gimnazjum w Zabrodziu, nie zaglądając do książek, dowiedziała się wielu wspaniałych rzeczy, a to dzięki wycieczkom organizowanym w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans". W ramach tego projektów zorganizowano...


Wycieczka do Białowieży31.10.2012r.

      45 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stef. Wyszyńskiego w Zabrodziu 23 października udało się autokarem na wycieczkę do Białowieży, która była zorganizowana w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans" - IV edycja bis. Już po drodze młodzież zachwycała się pięknem krajobrazu i architektury...


Nowy sprzęt w szkołach09.10.2012r.

      Gmina Zabrodzie w Partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu projekt pt. Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis...


Obóz szkoleniowo-rekreacyjny w ROWACH - ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"05.09.2012r.

      W dniach 20 - 25 sierpnia 2012r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu wypoczywali na obozie szkoleniowo-rekreacyjnym w nadbałtyckiej miejscowości Rowy. Podczas letniego wypoczynku były prowadzone zajęcia wyrównawcze...Partner projektu ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"
GMINA ZABRODZIE- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu