Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      W związku ze znaczną poprawą jakości selektywnej zbiórki prowadzonej w gospodarstwach domowych oraz rosnącą świadomością ekologiczną MPK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że począwszy od 01-04-2010r. worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane i odbierane będą BEZPŁATNIE.
Zapotrzebowanie na worki należy zgłaszać telefonicznie, faxem lub drogą e-mail do Działu Realizacji Zamówień:
tel. (029) 769 18 00 wew. 112 lub 113, e-mail:biuro@mpk.net.pl
      Worki do selektywnej zbiórki dostarczone będą za pośrednictwem pracowników obsługi technicznej w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Informacje na temat poprawności segregowania odpadów dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpk.net.pl.
      MPK informuje również swoich przyszłych klientów o trwającej akcji promocyjnej ,,Teraz my wywozimy śmieci".
Wystarczy zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych by wziąć udział w losowaniu nagród: wycieczki do Egiptu, telewizora plazmowego czy kamery cyfrowej.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu