Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPoranek z Julianem Tuwimem - PSP w Dębinkach

      10 maja 2013r w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczniowie klas I-III recytowali wiersze Juliana Tuwima. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy reprezentowali wysoki poziom. Swój udział w zmaganiach zgłosiło 27 uczniów. Celem konkursu było: przybliżenie utworów poety i najważniejszych faktów z jego życia, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów, pobudzenie aktywności uczniów.
Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, modulacja i ogólne wrażenie artystyczne.
Konkurs przebiegał w miłej, rodzinnej atmosferze. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.
Uczniowie świetnie poradzili sobie z interpretacją wierszy Juliana Tuwima.
Podczas konkursu można było odczuć ducha zdrowej rywalizacji. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.
Zwieńczeniem starań wszystkich recytujących było wyłonienie laureatów. A oto oni:
Patrycja Sokołowska, Mateusz Przybysz, Bartłomiej Michalak, Konrad Korybczak, Wioleta Zaremba, Aleksandra Janicka, Gabriela Rucińska i Mateusz Szczerbiński.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu