Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze w Gimnazjum w Zabrodziu

      Uczniowie biorący udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach projektu ,,Szansa na 6" mają możliwość pogłębiać swoją wiedzę w zakresie zagadnień i problemów związanych z ochroną środowiska i przyrodą.
      Na zajęciach Pani Anna Tryniszewska-Elas zapoznawała uczestników z zagrożeniami dla naszej ziem, a także zagrożeniami i skutkami. Podsumowaniem lekcji było narysowanie plakatu pt. "Chrońmy naszą ziemię".


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu