Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaUWAGA ŚNIEG !!!

      Z uwagi na intensywne opady śniegu przypominamy Państwu o obowiązku usuwania z dachów zwisających sopli oraz zalegającego na nich śniegu. Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialni za to są właściciele posesji.
      W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, a także mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, przypominam, iż właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego zobowiązani są przez art. 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego do zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu. Wiąże się to z dbałością o stan techniczny budynku, kontrolą grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz jej bezpiecznym usunięciem. Pamiętać należy, że ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom i wzrasta zwykle wraz z czasem jego zalegania. Każdy dach ma inną dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może na nim zalegać. Aby ją oszacować potrzebne są indywidualne wyliczenia, uzależnione od wielu czynników.
      Właściciele nieruchomości powinni również pamiętać nie tylko o dachach budynków, ale o odśnieżaniu chodników, usuwaniu sopli z elewacji, czy nawisów lodowych i śniegowych.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu