Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPlik umiejętności
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W dniu 27 września 2011 roku dobiegła końca realizacja projektu
pn. ,,Plik umiejętności", obejmujący uczestnictwo
w bezpłatnym kursie ,,Księgowość od podstaw".

      Grupa uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Zabrodzie, brała udział w zajęciach we wtorki i w czwartki w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych.
      Celem szkolenia było zwiększenie własnej motywacji do ciągłego doskonalenia się, podniesienie umiejętności sporządzania dokumentów, podniesienie motywacji osób nie pracujących do podjęcia zatrudnienia i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie księgowości.
Podczas 120 godzin zajęć uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności m.in. w zakresie:
1. KSIĘGOWOŚCI:

  • Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków,
  • Ewidencja środków trwałych,
  • Ewidencja wynagrodzeń za pracę,
  • Ewidencja podatków od towarów i usług,
  • Ewidencja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
  • Rachunek przychodów, kosztów i wyników,
  • Sprawozdawczość finansowa i wiele innych.

2. KADRY I PŁACE:

  • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,
  • Zasady obejmowania poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń społecznych, składki,
  • Program Symfonia i wiele innych.


      Projekt realizowany był przez Gminę Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Plik umiejętności"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu