Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPlik umiejętności
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

      W trakcie realizacji jest projekt pn. ,,Plik umiejętności", obejmujący uczestnictwo w bezpłatnym kursie ,,Księgowość od podstaw".
      Grupa uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Zabrodzie, bierze udział w zajęciach we wtorki i w czwartki w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych.
      Celem szkolenia jest zwiększenie własnej motywacji do ciągłego doskonalenia się, podniesienie umiejętności sporządzania dokumentów, podniesienie motywacji osób nie pracujących do podjęcia zatrudnienia i zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie księgowości.
      Projekt realizowany przez Gminę Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Plik umiejętności"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu