Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaUroczystość obchodów V rocznicy śmierci Jana Pawła II

      W dniu 10-kwietnia 2010r. w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Niegowie odbyła się uroczystość obchodów V rocznicy śmierci Jana Pawła II, którą rozpoczęto Mszą Świętą w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Zbieżność dat i ostatnich wydarzeń spowodowała, że odprawiana msza św. nabrała podniosłego charakteru. Zarówno główny celebrant mszy Ks. Janusz Krzyżewski - Proboszcz Niegowskiej Parafii, jak i licznie zgromadzeni uczestnicy bez względu na wiek, poddali się głębokiej zadumie głównie nad próbą zrozumienia dramatycznych wydarzeń Katynia i tragedii w Smoleńsku.
      Przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu montaż słowno muzyczny pod kierunkiem mgr Andrzeja Romana w pełni oddawał charakter zdumienia i zakłopotania tragizmem następujących po sobie wydarzeń. Scenariusz oparty na dziełach Jana Pawła II, takich jak: ,,Dramaty", ,,Poezje zebrane", ,,Przekroczyć próg nadziei", ,,Tryptyk rzymski" oraz książki pt. ,,Świadek nadziei - biografia papieża Jana Pawła II" - G. Weigla, stanowił szczególną formę połączenia myśli, rozważań i refleksji
- nad sensem życia, jego przemijaniem; ,,Istnieje ktoś, kto dzierży losy tego przemijającego świata, ktoś, kto ma klucze śmierci i otchłani: A ten ktoś jest Miłością"
- odnajdywaniem właściwych drogowskazów ; ,,Tam gdzie nasila się zło, jeszcze bardziej nasila się dobro. Tam, gdzie potworny grzech - też działa Bóg. Z tego zła potrafi On wyprowadzić dobro"
- budowaniem ponadczasowych wartości : ,,Nie zabijaj przyjaźni - obmową, miłości - zazdrością i cudzołóstwem, prawdy - kłamstwem, piękna - wulgarnością. Nie zabijaj wolności, bo wolność to prawo do czynienia tego co powinieneś..."
- budowaniem wzajemnych relacji: ,,Obdarzajmy siebie nawzajem nadzwyczajnymi Darami: Miłością, Prawdą, Pięknem i Dobrem - bo każdy z nas ma niezbywalne Prawo Daru. Bądźmy światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu".
      Całość inscenizacji połączono starannie dobranym podkładem muzycznym, na który składały się min. fragmenty ,,Symfonii pieśni żałosnych" H. M. Góreckiego, wersji symfonicznej tematu przewodniego filmu ,,Lista Schindlera", czy fragmenty ,,Koncertu fortepianowego" L. van Beethovena.
      Bardzo istotnym, jakby podsumowującym istotę naszego bytu, było jedno z ostatnich wypowiedzianych przez młodzież zdań ,,ZATRZYMAJ SIĘ - TO PRZEMIJANIE MA SENS".
      Tą refleksją i swego rodzaju wskazówką zakończono tegoroczne obchody kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II.

M.W.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu