Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga


Protokoły z wyborów

- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WÓJTA GMINY ZABRODZIE
- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY ZABRODZIE
18.11.2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 15 i 16 listopada 2014r. 14.11.2014 r.

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014r. 14.11.2014 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce 04.11.2014 r.

Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu 31.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 22.10.2014 r.

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 22.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zabrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, 22.10.2014 r.

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 22 października 2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 22.10.2014 r.

INFORMACJA
W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wyborów wójta, informuję, że wnioski o wpisanie do stałego rejestru wyborców w Gminie Zabrodzie, należy składać do dnia 6 listopada 2014 roku...
20.10.2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wyszkowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 20.10.2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 20.10.2014 r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABRODZIU z dnia 17 października 2014r. o terminie i miejscu losowania numerów list 17.10.2014 r.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABRODZIU z dnia 17 października 2014r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych 17.10.2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 17.10.2014 r.

Informacje o wpisie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania oraz o udostępnianiu rejestru wyborców. 16.10.2014 r.

Pismo Orange Polska S.A. informujące o braku zgody na umieszczaanie plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych 16.10.2014 r.

Informujemy, iż Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła stronę internetową ze szczegółowymi danymi dotyczącymi Wyborów Samorządowych.
Dane można przeglądać z poziomu (linki):
- gminy
- powiatu
- województwa
14.10.2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 09 października 2014 r.
Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do Rady Gminy Zabrodzie, Rady Powiatu Wyszkowskiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wyborach Wójta Gminy Zabrodzie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
09.10.2014 r.

Informacja Wójta Gminy

INFORMACJA

Informuję pełnomocników komitetów wyborczych, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., będą przyjmowane przez Panią Agnieszkę Sosnowską - Sekretarza Gminy w pokoju nr 11 w terminie od dnia 10 października 2014 r. do 17 października 2014 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt
/-/ Tadeusz Michalik

08.10.2014 r.

Postanowienie Nr 15/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniu Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 03.10.2014 r.

Uchwała Nr XLVI/245/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 03.10.2014 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

01.10.2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 29 września 2014 r.
Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
29.09.2014 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załączniki:

29.09.2014 r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 25.09.2014 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

24.09.2014 r.

Postanowienie Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 24.09.2014 r.

Infomacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

05.09.2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 03 września 2014 r. - informacja o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 04.09.2014 r.

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 01 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych 02.09.2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 27.08.2014 r.

Informacja dotycząca nazw komitetów wyborczych 27.08.2014 r.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 27.08.2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

27.08.2014 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

27.08.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 27.08.2014 r.

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu