Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

"W POSZUKIWANIU SZTUKI"


    Zaprszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach:
- koła plastycznego
- muzycznych

Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Zabrodzie w wieku 10-15 lat.

Wszystkich chętnych zapraszamy.
Ilość miejsc ograniczona.

Informacje i zgłoszenia:
Lider
Gmina Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 51
07-230 Zabrodzie
tel. 29 757 12 28
Partner
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
ul. Poniatowskiego 109
05-220 Zielonka
tel. 22 771 81 89


Zakończono kolejny projekt3.11.2010r.

      Zakończono kolejny projekt realizowany przez Gminę Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw pod nazwą ,,W poszukiwaniu sztuki" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach:
- Muzycznych - nauki gry na flecie i nauki gry na gitarze dla 20 uczestników oraz
- Plastycznych - ,,Sztuka w kolorach", także dla 20 uczestników...


W poszukiwaniu sztuki9.07.2010r.

    Gmina Zabrodzie i Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw rozpoczęli realizację kolejnego projektu pod nazwą ,,W poszukiwaniu sztuki" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach muzycznych i plastycznych...


Do pobrania: Karta zgłoszenia
Realizatorzy projektu ,,W poszukiwaniu sztuki"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu