Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 19 sierpnia 2013 roku
odbyło się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do przedszkola
w Kicinach na rok szkolny 2013/2014.

      Przedszkole realizowane jest przez Gminę Zabrodzie w ramach projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Wszystkich obecnych na zebraniu rodziców wraz ze zgromadzonymi dziećmi przywitała: Sekretarz Gminy - Pani Agnieszka Sosnowska, Dyrektor szkoły -Pani Katarzyna Jackowska oraz wychowawczynie grup.
      Na zebraniu omówione zostały sprawy organizacyjne przedszkola. Rodzice zostali zapoznani z regulaminem i instrukcjami obowiązującymi m.in. przyprowadzania i odbierania dzieci i ich przygotowania do funkcjonowania w przedszkolu.
      Rodzice poinformowani zostali także o dniach adaptacyjnych i o możliwości pozostawiania dziecka w przedszkolu od dnia 20 sierpnia 2013 roku.
      Każdy rodzic mógł także zobaczyć jak wygląda sala, w której będzie zostawiać swoje pociechy.


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu