Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaAktywizacja umysłu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

      Zajęcia prowadzone będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu przez wykwalifikowanego trenera w dwóch grupach 10-osobowych w poniedziałki i piątki w godz.
- gr. I 1600-1730
- gr. II 1745 - 1915

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Urząd Gminy w Zabrodziu
Pokój nr 5
Tel (029) 757 12 28


Realizatorzy projektu ,,Aktywizacja umysłu"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu