Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH !!!

W dniach 15.03.2014r.- 15.04.2014r. w całej Gminie Zabrodzie trwać będzie rekrutacja do wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach

- Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkoli zobowiązani są o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 i złożenie ich do 15.03.2014r. u nauczycielek grup. (Nie złożenie deklaracji w terminie wiąże się z objęciem dziecka ponowną rekrutacją do przedszkola).

- Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola od 01.09.2014r. zobowiązani są o wypełnienie wniosku dostępnego w sekretariacie szkoły w dniach 15.03.20414r.-15.04.2014r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu