Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaRELACJA Z WYJAZDU DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

      W lutym 2014 r. mieszkańcy sołectwa Anastazew wzięli udział w konkursie o ,,Wawrzyn najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego" organizowanego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Inicjatorami konkursu byli: Pan Jarosław Kalinowski - poseł do PE i Pan Krzysztof Borkowski- poseł na Sejm RP przy współudziale Metro Promotion Sp. z. o. o. Celem konkursu było promowanie najbardziej aktywnych sołectw, których działanie ma na celu aktywizację i integrację lokalnych środowisk.
      Za działalność na rzecz bezpiecznego i przyjaznego jego mieszkańcom środowiska lokalnego sołectwo otrzymało ufundowaną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł oraz wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla 2 osób. Do Brukseli pojechał Pan Wacław Sternik - prezes Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Anastazewa i Okolic i radny Gminy Zabrodzie oraz Pan Sylwester Sternik - członek Stowarzyszenia. Podczas pobytu mieli okazję zwiedzić Parlament Europejski oraz spotkać się z Panem Jarosławem Kalinowskim - europosłem. Wraz z uczestnikami wycieczki z pozostałych, nagrodzonych w konkursie gmin, zwiedzano Brukselę, Brugię i Ostendę. Zwiedzający mogli zapoznać się z kulturą i obyczajami panującymi w Belgii, podziwiać zabytki i architekturę miast i wsi. Zdaniem Pana Sternika, największe wrażenie wywarła na nim siedziba Parlamentu Europejskiego, budząca podziw swoim rozmachem i nowoczesnością.
      Sołectwo przyznaną nagrodę pieniężną postanowiło przeznaczyć na lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe Wiejskiego Domu Kultury w Anastazewie, który swoje istnienie zawdzięcza staraniom i wysiłkom społeczności lokalnej.
      Mieszkańcy Anastazewa bardzo dziękują pomysłodawcom i sponsorom za wyróżnienie ich sołectwa w pracy na rzecz środowiska lokalnego.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu