Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzanowni Państwo, drodzy mieszkańcy

        W roku ubiegłym z inicjatywy P. Józefa Kućmierowskiego, wieloletniego nauczyciela naszych szkół, powstał zamysł powołania do życia Stowarzyszenia „BRACTWO ZABRODZKIE”. Dlatego też pragniemy zainteresować tą propozycją jak największe grono ludzi dorosłych, mieszkańców okolicy, którym na sercu leży rozwój naszej gminy. Pragniemy przede wszystkim integrować środowisko, wspierać inicjatywy: gospodarcze, społeczne, kulturalno-oświatowe, pobudzać do działań i wspólnie je realizować.

  Główne cele tworzonego stowarzyszenia to:
 1. Pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej w zakresie wszechstronnego rozwoju Zabrodzia
  i okolic.
 2. Poznanie przeszłości historycznej terenu gminy i okolic.
 3. Czynna współpraca w społeczno-gospodarczej i kulturalnej działalności na rzecz gminy
  i mieszkańców.
 4. Propagowanie i pielęgnowanie wartościowych tradycji regionalnych.
  Pragniemy je realizować poprzez:
 1. Opracowanie i zgłaszanie wniosków i propozycji w zakresie życia społeczno-gospodarczego
  i kulturalnego.
 2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznych na rzecz gminy i okolic.
 3. Inicjowanie i organizowanie sesji naukowych, kulturalno-oświatowych, seminariów, spotkań
  i odczytów.
 4. Propagowanie obrzędów Zabrodzkich poprzez organizowanie imprez kulturalnych
  i artystycznych.
 5. Wydawanie Biuletynu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie działań na rzecz badań historycznych i wydawnictw poświęconych Zabrodziu
  i okolic.
 7. Inicjowanie zbieractwa eksponatów związanych z przeszłością i teraźniejszością ziemi Zabrodzkiej.
 8. Stworzenie środowiska twórczego.
 9. Popularyzację Stowarzyszenia na łamach prasy lokalnej.

        W związku z tym zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu w dniu 10-stycznia o godz. 1800.

        Prosimy też o powiadomienie osób, które Państwa zdaniem są zainteresowane tego typu pracą na rzecz naszej społeczności lokalnej.

  Z wyrazami szacunku

Małgorzata Wiśniewska
Dyr. GCK Zabrodzie

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu