Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

,,E-możliwości''


Gmina Zabrodzie
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw

    Rozpoczęli realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,@-Możliwości", obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym kursie komputerowym - ,,Korzystanie z sieci", który w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Utworzono trzy 10-cio osobowe grupy. Uczestnicy z grupy I biorą udział w zajęciach w środy, z grupy II w poniedziałki, natomiast z grupy III w piątki.
    Pierwsze zajęcia w poszczególnych grupach odbyły się już 4, 9 i 20 listopada 2009r w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu.
    Oficjalnego rozpoczęcia kursu dokonała pani Magdalena Więch pracownik Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw - Partnera projektu.
    Kurs prowadzony jest przez doświadczonego i wykwalifikowanego trenera z zakresu obsługi komputera.
    Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Uczestnicy w ramach zajęć mają zapewnione materiały dydaktyczne oraz poczęstunek.
    Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn po 40 roku życia zamieszkujący na terenie Gminy Zabrodzie, zainteresowani nabyciem nowych umiejętności.
    Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w kursie.
Realizatorzy projektu ,,E-możliwości"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu