Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKROKIEM PO SIECI
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

      W ramach projektu, pt. ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci" w dniu 28 lutego 2011 roku III grupa uczestników rozpoczęła zajęcia.

      Kurs komputerowy odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach popołudniowych, trwa 4 godziny i jest raz w tygodniu. Uczestnicy zapewnione mają materiały i pomoce dydaktyczne oraz drobny poczęstunek w trakcie trwania zajęć.
      Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni, osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne i pracujące, zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie.
      Projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizatorzy projektu ,,Krokiem po sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu