Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu ,,Szansa na 6" i odbywających się zajęć
z przedsiębiorczości uczniowie klasy ,,V" Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu odwiedzili
Urząd Gminy w Zabrodziu.

      Zwiedzanie urzędu rozpoczęło się od spotkania z panią Agnieszką Sosnowską - Sekretarzem Gminy Zabrodzie. Pani Sosnowska zaprosiła uczniów do sali konferencyjnej i przedstawił się wszystkim przybyłym na spotkanie. Omówiła symbole narodowe znajdujące się w sali konferencyjnej. Prowadząca spotkanie zadawała wychowankom kilka pytań, które weryfikowały wiedzę zdobytą w szkole.
      Kolejnym punktem zwiedzania urzędu była wizyta w gabinecie Wójta Gminy Zabrodzie. Wszyscy uczniowie mieli okazję obejrzeć miejsce pracy Wójta. Największą radość sprawiła im jednak możliwość wykonania zdjęć przy biurku pana Wójta. Następnie uczniowie zostali zaznajomieni z poszczególnymi wydziałami dla petentów, które funkcjonują w urzędzie. Dowiedzieli się m.in. gdzie znajduje się Informacja, gdzie Wydział Księgowy, Podatkowy czy Ewidencji Ludności.
      Nauczyciel wraz z uczestnikami projektu ,,Szansa na 6" serdecznie dziękują za zaznajomienie z pracą urzędu pani sekretarz Agnieszce Sosnowskiej.
      Wycieczkę zaplanowała i zorganizowała pani Dorota Sosnowska.


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu