Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,EDUKACJA OD DZIECKA"

W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w zajęciach:
- z logopedą
- plastycznych
- muzycznych
- sprawnościowo-ruchowych
- języka angielskiego

Projekt przewiduje również:
- warsztaty dla rodziców
- indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli

    W ramach projektu w okresie od września 2009r. uruchomiony zostanie oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.


Zakończenie roku19.08.2010r.

    Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zakończenia roku...


Warsztaty dla rodziców18.03.2010r.

    Rozpoczęły się kolejne moduły z ,,Doradztwa zawodowego" i ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" dla szkoleń obejmujących projekt pt. ,,Sukces zawodowy Twoim celem", który jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...


,,Edukacja od dziecka"
Z życia przedszkola
9.02.2010r.

    21 stycznia w Publicznym Przedszkolu w Adelinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały występ artystyczny, na który przybyło 68 babć i dziadków. Wszyscy goście zostali obdarowani pięknymi serduszkami, które przedszkolaki wykonały własnoręcznie. Po uroczystości...


Edukacja od dziecka25.11.2009r.

    Od 1 września 2009 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie funkcjonuje oddział przedszkola dla 3 i 4 - latków w ramach projektu ,,Edukacja od dziecka". Projekt ten realizowany jest przez Gminę Zabrodzie i Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach...Do pobrania
 
PlakatRealizatorzy projektu ,,Edukacja od dziecka"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu