Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaDobiega końca realizacja projektu24.09.2013r.

      Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw informuje, że dobiega końca realizacja projektu ,,Szansa na 6". Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2013r, skierowany...


Rozdanie nagród w ramach Konkursu wiedzy12.09.2013r.

      Nagrody w ramach Konkursu wiedzy w projekcie ,,Szansa na 6" rozdane zostały na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 w dniu 2 września 2013. Laureatom wręczono cenne nagrody...


Dobiega końca realizacja projektu ,,Szansa na 6"03.09.2013r.

      Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw informuje, że dobiega końca realizacja projektu ,,Szansa na 6" . Projekt realizowany był w okresie od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2013r, skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum...


Bezpłatny kurs treningu pamięci - ,,Szansa na 6" 07.08.2013r.

      Uczestnicy kursu byli w Ośrodku wypoczynkowym Lazur w Poddąbiu nad Morzem Bałtyckim. Położonym w odległości ok. 250m od morza w malowniczej, otoczonej lasami małej miejscowości...


Zajęcia z przyrody organizowane w ramach projektu ,,Szansa na 6" 11.07.2013r.

      Uczestnicy biorący udział w dodatkowych zajęciach z przyrody organizowanych w ramach projektu ,,Szansa na 6" mają możliwość poszerzania i pogłębiania swojej...


Klasy II na zajęciach z programu ,,Szansa na 6" 11.07.2013r.

      Klasy II na zajęciach z programu ,,Szansa na 6" w dalszym ciągu ćwiczyły przede wszystkim umiejętność liczenia w pamięci i na konkretach, rozwiązując zadania z treścią, grając w gry matematyczne z użyciem tablicy interaktywnej...


Kurs treningu pamięci w ramach projektu ,,Szansa na 6" 10.07.2013r.

      Kurs treningu pamięci jest bezpłatny dla zakwalifikowanych do udziału w nim uczestników i uczestniczek projektu ,,Szansa na 6".
Termin kursu: 28.07. 2013r. - 4.08.2013r. - 60 osób
Miejsce kursu: Ośrodek wypoczynkowy...


Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w Adelinie 04.07.2013r.

      W czerwcu uczestnicy zajęć z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" ze Szkoły Podstawowej w Adelinie poznawali nazwy kontynentów i krajów. Wskazywali poszczególne kontynenty...


Zajęcia z ICT - PSP w Zabrodziu 28.06.2013r.

      W zajęciach ICT w naszej szkole uczestniczyło 69. Uczestnicy z młodszych grup wiekowych poznawali zasady podstawowej obsługi komputera. Działania na komputerze dzieci 6-7 letnich skierowane były również na doskonalenie znajomości...


Zajęcia z przedsiębiorczości - Szansa na 628.06.2013r.

      W ostatnich miesiącach na zajęciach z przedsiębiorczości omawiane były tematy związane z Unią Europejską, działalnością państwa, gminy i banków, zakładaniem własnej firmy oraz poszukiwaniem pracy. Uczniowie dowiedzieli się jakie państwa należą do Unii Europejskiej i jakie...


Konkursy wiedzy dla uczestników projektu ,,Szansa na 6"20.06.2013r.

      W dniach 18 i 19 czerwca odbyły się konkursy wiedzy dla uczestników projektu ,,Szansa na 6" uczęszczających do Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Zabrodzie. Przystąpić do konkursu mogła osoba będąca Uczestnikiem lub Uczestniczką projektu...


Konkursy wiedzy - "Szansa na 6"14.06.2013r.

      W dniach 13 i 14 czerwca odbyły się konkursy wiedzy dla uczestników projektu ,,Szansa na 6" uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu Przystąpić do konkursu mogła osoba będąca Uczestnikiem lub Uczestniczką projektu ,,Szansa na 6" - tzn. uczestniczy w zajęciach dodatkowych...


Język angielski w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu w ramach projektu ,,Szansa na 6" 06.06.2013r.

      W maju, Uczniowie ze PSP w Zabrodziu na zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" poznawali nazwy zawodów oraz ubrań. Nauka odbywała się w przyjemnej atmosferze, a to dzięki zastosowaniu ciekawych gier...


Język angielski w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu w ramach projektu ,,Szansa na 6" 04.06.2013r.

      Uczestnicy zajęć, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych zakupionych z funduszy unijnych w ramach programu "Szansa na 6", rozwijają zasób słownictwa w wybranej przez siebie dziedzinie życia. W tym celu przeszukują...


Zajęcia przyrodnicze w ramach projektu "Szansa na 6" w Szkole Podstawowej w Dębinkach04.06.2013r.

      W maju b.r. uczniowie z S.P. w Dębinkach na zajęciach przyrodniczych w ramach projektu badali właściwości fizykochemiczne wody. Nauka poprzez zabawę w młodego chemika wzbudziła entuzjazm i zainteresowanie. Samodzielne...


Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w Adelinie03.06.2013r.

      W maju uczestnicy zajęć z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" ze Szkoły Podstawowej w Adelinie poznawali nazwy zawodów. Następnie rozpoznawali przedstawicieli różnych zawodów na postawie opisów. Mówili też o swoich...


Zajęcia z języka obcego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w Szkole Podstawowej w Zabrodziu31.05.2013r.

      Maj jest miesiącem gdzie większość państw obchodzi Dzień Matki. W tym roku w Niemczech jest obchodzony 12 maja dlatego uczniowie w ramach zajęć ,,Szansa na 6" przygotowali gazetkę...


Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w Szkole Podstawowej w Zabrodziu30.04.2013r.

      W kwietniu br., Uczniowie ze SP w Zabrodziu na zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" poznawali słownictwo związane z budynkami i innymi miejscami w mieście. Prace projektowe w grupach oraz wykorzystanie...


Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w Adelinie30.04.2013r.

      W kwietniu na zajęciach z języka angielskiego w szkole w Adelinie uczniowie z klas 2 i 3 poznawali nazwy miejsc w mieście oraz przyimki służące opisywaniu relacji przestrzennych. Ćwiczyli również umiejętność korzystania z mapy oraz dopasowywania...


Zajęcia z języka niemieckiego w PSP w Zabrodziu - ,,Szansa na 6" 27.03.2013r.

      Luty i marzec to miesiące, które uczniowie klasy szóstej przeznaczyli na dalsze ,,szlifowanie" języka niemieckiego oraz przygotowanie swoich prac w postaci książeczek. Każdy z uczestników...


Zajęcia matematyczne w PSP w Zabrodziu - ,,Szansa na 6"25.03.2013r.

      W styczniu i lutym uczestnicy zajęć matematycznych w ramach projektu ,,Szansa na 6" ze Szkoły Podstawowej w Zabrodziu w dalszym ciągu realizowali tematy z programu opracowanego na początku roku szkolnego. Jak nazwa projektu wskazuje, nie były to łatwe zadania, lecz znacznie trudniejsze...


Zajęcia matematyczno - przyrodnicze w Gimnazjum w Zabrodziu - ,,Szansa na 6"19.03.2013r.

      Uczniowie biorący udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach projektu ,,Szansa na 6" mają możliwość pogłębiać swoją wiedzę w zakresie zagadnień i problemów związanych z ochroną środowiska...


Zajęcia z przedsiębiorczości - Szansa na 619.03.2013r.

      W ramach projektu ,,Szansa na 6" i odbywających się zajęć z przedsiębiorczości uczniowie klasy ,,V" Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu odwiedzili Urząd Gminy w Zabrodziu. Zwiedzanie urzędu rozpoczęło się od spotkania...


Zajęcia z geografii w Gimnazjum - ,,Szansa na 6"18.03.2013r.

      Na zajęciach z geografii w ramach projektu ,,Szansa na 6" uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się różnorodnymi mapami. Szukanie obiektów geograficznych oraz interpretacja informacji zawartych...


Zajęcia z j. angielskiego - ,,Szansa na 6"15.03.2013r.

      Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu biorą udział w zajęciach z języka angielskiego w ramach projektu "Szansa na 6". Uczestnicy, realizując temat "Ja, w pracy", mieli możliwość ćwiczenia umiejętności...


Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w szkole w Zabrodziu11.03.2013r.


Nauki matematyczno-przyrodnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Adelinie - ,,Szansa na 6"07.03.2013r.

      Uczestnicy projektu ,,Szansa na 6" ze szkoły w Adelinie podczas zajęć matematyczno-przyrodniczych poszerzają swoją wiedzę, pozyskują nową i rozwijają swoje zainteresowania oraz zdolności. Przeprowadzają doświadczenia, badania...


Języki obce w PSP w Adelinie - ,,Szansa na 6"06.03.2013r.

      Uczestnicy projektu ,,Szansa na 6" z klasy 1-szej, ze szkoły w Adelinie podczas zajęć z języka angielskiego poznawali słownictwo związane ze świętowaniem urodzin. Uczyli się piosenki, którą śpiewa się z okazji czyichś urodzin...


Zajęcia z j. angielskiego - ,,Szansa na 6"05.03.2013r.

      Uczniowie publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach podczas zajęć języka angielskiego w ramach projektu ,,Szansa na 6". Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie poszerzają swoja wiedzę z zakresu zagadnień...


Zajęcia z bloku ICT w Adelinie - ,,Szansa na 6"01.03.2013r.

      Uczestnicy bezpłatnego projektu ,,Szansa na 6" biorą udział w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach z informatyki. Podczas zajęć uczniowie tworzą prezentacje multimedialne dotyczące...


Zajęcia matematyczne PSP w Dębinkach27.02.2013r.

      Wykorzystując pomoce naukowe zakupione w ramach projektu, uczniowie przypominali sobie, a niektórzy poznawali własności figur przestrzennych. Mieli okazję ,,zbudować" model dowolnego graniastosłupa...


Zajęcia matematyczne PSP w Dębinkach27.02.2013r.

      Wykorzystując pomoce naukowe zakupione w ramach projektu, uczniowie przypominali sobie , a niektórzy poznawali własności figur przestrzennych. Mieli okazję ,,zbudować" model dowolnego graniastosłupa i na podstawie modelu omówić własności tej bryły...


Zajęcia matematyczne PSP w Dębinkach27.02.2013r.

      Wykorzystując pomoce naukowe zakupione w ramach projektu, uczniowie przypominali sobie, a niektórzy poznawali własności figur przestrzennych. Mieli okazję ,,zbudować" model dowolnego graniastosłupa...


Zajęcia matematyczne PSP w Dębinkach27.02.2013r.

      Wykorzystując pomoce naukowe zakupione w ramach projektu, uczniowie przypominali sobie, a niektórzy poznawali własności figur przestrzennych. Mieli okazję ,,zbudować" model dowolnego graniastosłupa...


Zajęcia z fizyki w Gimnazjum - ,,Szansa na 6"26.02.2013r.

      W dniu 19.02.2013r , w ramach projektu ,,Szansa na 6" uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu wzięli udział w zajęciach z fizyki, na których nauczyli się wyodrębniać ruch jednostajny prostoliniowy...


Zajęcia matematyczne w Gimnazjum - ,,Szansa na 6"26.02.2013r.

      Uczniowie klasy II c oraz II a Gimnazjum w Zabrodziu w ramach programu ,,Szansa na 6" uczestniczą w dodatkowych zajęciach matematycznych. Podczas tych zajęć mają możliwość uzupełnić wiedzę...


Zajęcia ICT - Szansa na 619.02.2013r.

      Uczestnicy projektu "Szansa na 6" z Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu na zajęciach ICT przypominali sobie, a niektórzy poznawali budowę zestawu komputerowego ( z uwagi na różny poziom wiedzy i umiejętności). Mieli okazję obejrzeć i dotknąć elementy składowe jednostki centralnej


Zajęcia z przedsiębiorczości - Szansa na 615.02.2013r.

      Podczas grudniowych i styczniowych zajęć z przedsiębiorczości uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu dowiedzieli się m.in. czym jest pieniądz, jaka jest jego historia, poznali euro oraz kilka walut europejskich...


Informacja dotycząca rozliczenia podatkowego 2012 w związku z wygraną (TABLET) w konkursie wiedzy - ,,Szansa na 6"05.02.2013r.

      Informacja dotycząca rozliczenia podatkowego 2012 w związku z wygraną (TABLET) w konkursie wiedzy zorganizowanym dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Szansa na 6" w roku 2012. Wygrana w konkursie jest nagrodą rzeczową, a jej wartość przekracza...


Zajęcia z języków obcych w ramach projektu „Szansa na 6" w PSP w Zabrodziu04.02.2013r.

      Na początku każdych zajęć uczniowie przedstawiają się. Następnie wspólnie układają domina obrazkowe, przygotowują plakat o zwierzętach, o jedzeniu, o kolorach, a także wspólnie układają karty. Bawiąc się i aktywnie uczestnicząc w zajęciach dodatkowych łatwo przyswajają niekiedy trudną wiedzę...


Języki obce w PSP w Adelinie 04.02.2013r.

      Zajęcia w ramach projektu ,,Szansa na 6" - Języki obce w szkole w Adelinie Układanie puzzli z kolorami, praca w grupie...


Zajęcia z języka niemieckiego w ramach projektu ,,Szansa na 6"28.01.2013r.

      Co robiliśmy na zajęciach z języka niemieckiego ,,Szansa na 6"? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć...


Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w PSP w PSP w Zabrodziu17.01.2013r.

      Uczestnicy projektu uczą się sprawnie korzystać ze słowników podczas konkurencji w układaniu domina na czas, jest to praca grupowa. Podczas zajęć dzieci bawią się w językowe kalambury, a w trakcie zabawy mówią wyrazy głównie w języku angielskim. Chętnie korzystają...


Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" w PSP w Adelinie 17.01.2013r.

      Uczestnicy projektu podczas z zajęć języka angielskiego przygotowywali prace dotyczące ubrań i ich kolorów, utrwalając w ten sposób słownictwo. Zadania takie wykonywane są w trakcie słuchania nagrania z płyty CD. Poprzez zabawę ruchową...


Zajęcia z języka angielskiego - Szansa na 6 03.01.2013r.

      Uczestnicy projektu ,,Szansa na 6" ze szkoły w Adelinie podczas zajęć z języka angielskiego poznawali słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczyli się piosenek i wierszyków świątecznych, a także podczas zabawy przygotowanej...


Zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie18.12.2012r.

      Młodzież Gimnazjum w Zabrodziu, nie zaglądając do książek, dowiedziała się wielu wspaniałych rzeczy, a to dzięki wycieczkom organizowanym w ramach projektu ,,Szansa na 6". 122 uczniów zwiedziło Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Było to uzupełnienie...


Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik17.12.2012r.

      W listopadzie i grudniu 2012r. 166 uczniów - uczestników dodatkowych zajęć realizowanych w ramach programu ?Szansa na 6" pojechało na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazdy były bezpłatne dla uczestników, gdyż zostały całkowicie sfinansowane...


Centrum Nauki Kopernik - Szansa na 6 10.12.2012r.

      W dniu 27 listopada 2012 roku kilka klas ze szkoły podstawowej z Dębinek i Adelina wybrały się do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy w ramach projektu ,,Szansa na 6" Jak możemy się doczytać na stronie internetowe...


Zajęcia przyrodnicze w Gimnazjum 06.12.2012r.

      Uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy ptaków drapieżnych. Wykonują ćwiczenia, które wymagają poruszania się w atlasach oraz kluczach ornitologicznych dzięki czemu uczą się systematyki ptaków drapieżnych. Zapoznają się także z nazwami...


WYJAZD EDUKACYJNY NA GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29.11.2012r.

      W dniu 26 listopada 2012r. (poniedziałek) odbył się wyjazd edukacyjny na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym wzięło udział 48 uczniów PSP w Zabrodziu z klas V A, V B i VI. Odbył się on w ramach zajęć z przedsiębiorczości z projektu unijnego ,,Szansa na 6"...


Zajęcia matematyczno-przyrodnicze w Gimnazjum28.11.2012r.

      Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z pojęciem masy i ciężaru ciała. Następnie poznali zasadę działania szalkowej wagi laboratoryjnej. Dowiedzieli się jak z niej prawidłowo korzystać...


Zajęcia przyrodnicze - PSP Zabrodzie19.11.2012r.

      Zajęcia przyrodnicze organizowane są w dwóch grupach 16 i 18 osobowych z uczestnikami z klas V. Na początku uczestnicy napisali sprawdzian kompetencji, który miał na celu wskazać mocne i słabe strony uczestników w dziedzinie posiadanej wiedzy...


Zajęcia matematyczne19.11.2012r.

      Zajęcia matematyczne prowadzone są w pięciu grupach. Razem w zajęciach bierze udział 40 uczestniczek i 39 uczestników. Na pierwszych zajęciach przeprowadzono wywiad z uczestnikami...


ICT14.11.2012r.

      Zajęcia ICT prowadzone w SP w Zabrodziu zorganizowane są dla siedmiu grup. Uczestnicy uczą się nie tylko podstaw obsługi komputera, ale również wykorzystania technologii informacyjnej do zdobywania wiedzy...


Zajęcia z języków obcych - Gimnazjum w Zabrodziu09.11.2012r.


Zajęcia matematyczno-przyrodnicze - Gimnazjum w Zabrodziu09.11.2012r.


Zajęcia z przedsiębiorczości - Gimnazjum w Zabrodziu09.11.2012r.


Zajęcia z przedsiębiorczości - Szansa na 609.11.2012r.

      W zajęciach z przedsiębiorczości w roku 2012/2013 bierze udział 48 uczniów z kl. V A, V B i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu. Na początku zajęć uczniowie rozwiązali...


Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna29.10.2012r.

      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych dla Uczestników i Uczestniczek w ramach projektu „Szansa na 6" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami (PDF)


Materiały dydaktyczne25.10.2012r.

      W ramach projektu ,,Szansa na 6" do zajęć dodatkowych zapewnione zostały materiały dydaktyczne, ułatwiające prowadzenie zajęć w taki sposób by jak najbardziej zainteresować ucznia tematem. Każda szkoła otrzymała materiały...


Wielonek10.10.2012r.


ZDROWIE źródłem PIĘKNA - happening05.10.2012r.


ZDROWIE źródłem PIĘKNA - happening02.10.2012r.

      Zapraszamy na happening dla dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat - ZDROWIE źródłem PIĘKNA .
Miejsce i czas: ,,Moje Boisko - Orlik 2012" w Zabrodziu, 04.10.2012r. od godziny 11:00
Program happeningu będzie obejmował atrakcje - pokazy i konkursy dla uczestników, promując aktywność fizyczną, zdrowa dietę - jako element prozdrowotny...


Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci - ,,Szansa na 6"13.09.2012r.

      Razem z Nowym Rokiem Szkolnym 2012/2013 niebawem rozpoczną się kolejne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zabrodzie. Okres realizacji projektu ,,Szansa na 6" trwa od 1 listopada 2011 r. do 30 września 2013r...


Nagrody w ramach Konkursu wiedzy w projekcie ,,Szansa na 6"05.09.2012r.

      Nagrody w ramach Konkursu wiedzy w projekcie ,,Szansa na 6" rozdane zostały na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w dniu 3 września 2012. Laureatom wręczono cenne nagrody...


Konkurs wiedzy - ,,Szansa na 6"28.08.2012r.

      Informujemy, że nagrody w ramach Konkursu wiedzy w projekcie ,,Szansa na 6" rozdane zostaną na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w dniu 3 września 2012 w poszczególnych...


Kurs treningu pamięci - ,,Szansa na 6"31.07.2012r.

      Kurs treningu pamięci jest bezpłatny dla zakwalifikowanych do udziału w nim uczestników i uczestniczek projektu ,,Szansa na 6". Ośrodek wypoczynkowy WRZOS położony w nadleśnictwie Zamrzenica nad brzegiem Zalewu...


Kurs Treningu pamięci - WYJAZD30.07.2012r.

      Grupa I wyjazdu na ,,Kurs treningu pamięci" w niedzielę (tj.29.07.2012) dojechała na miejsce do Ośrodka Wypoczynkowego ,,WRZOS" w Wielonku.
Tel. do jednego z opiekunów - p. Marek Więcek- 697-092-693
Nawałnice, które przeszły w tych rejonach, nie wyrządziły w okolicach ośrodka żadnych szkód.


WYNIKI KONKURSU WIEDZY W BLOKACH TEMATYCZNYCH: ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, ICT, JĘZYKI OBCE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTU ,,SZANSA NA 6''25.07.2012r.Do pobrania wyniki konkursu:
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach I Gimnazjum w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach II Gimnazjum w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach III Gimnazjum w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w Gimnazjum w Gminie Zabrodzie - przedsiębiorczość
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach I szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach II szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach III szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach IV szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach V szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie
- Wyniki konkursu wiedzy w klasach VI szkół podstawowych w Gminie Zabrodzie


Kurs Treningu pamięci - WYJAZD25.07.2012r.

      29 lipca 2012 roku pierwsza grupa uczestników ,,Kursu Treningu pamięci" wyjeżdża do Ośrodka wypoczynkowego położonego w nadleśnictwie Zamrzenica nad brzegiem Zalewu Koronowskiego. Uczestnicy obozu mają zapewniony...


Konkursy wiedzy dla uczestników projektu ,,Szansa na 6"02.07.2012r.

      W dniach 25 i 26 czerwca odbyły się konkursy wiedzy dla uczestników projektu ,,Szansa na 6" Przystąpić do konkursu mogła osoba będąca Uczestnikiem lub Uczestniczką projektu ,,Szansa na 6" - tzn. uczestniczy w zajęciach dodatkowych realizowanych...


MOJE NOWE ZDROWE HOBBY - happening28.06.2012r.

      ,,MOJE NOWE ZDROWE HOBBY" pod takim hasłem odbył się 27 czerwca 2012 Happening dla dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców Podczas happeningu udostępnione było...


Języki obce - PSP Adelin28.06.2012r.

      Uczestnicy projektu ze szkoły w Adelinie podczas pracy nad projektem o kulturze...


Języki obce - kl.IV28.06.2012r.

      Nieco młodsi uczestnicy projektu ze szkoły w Zabrodziu w trakcie stosowania alfabetu w praktyce, ćwiczyli słownictwo, a także właściwe stosowanie i posługiwanie się słownikiem...


Języki obce - kl.III28.06.2012r.

      Uczestnicy pojektu ze szkoły w Zabrodziu poznawali flagę brytyjską, prowadzili konwersacje na temat stosowania języka angielskiego na świecie...


Języki obce28.06.2012r.

      Najmłodsi uczestnicy projektu ze szkoły w Zabrodziu podczas zajęć ćwiczyli wymowę przy pomocy piłki, bawili się w zabawę ruchową ,,Switch", a także komunikując się z kolegami i koleżankami tłumaczyli wymowę poszczególnych...


Nauki matematyczno-przyrodnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Adelinie 28.06.2012r.

      Nauki matematyczno-przyrodnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Adelinie...


MOJE NOWE ZDROWE HOBBY - happening22.06.2012r.

      Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców na happening pod hasłem ,,MOJE NOWE ZDROWE HOBBY" czyli jak aktywnie spędzać wolny czas. Podczas happeningu przewidziano...


Konkurs wiedzy w ramach projektu ,,Szansa na 6"22.06.2012r.

Wszystkich zainteresowanych konkursem wiedzy w ramach projektu ,,Szansa na 6" zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu dostepnym poniżej.

Do pobrania:
- Regulamin konkursu wiedzy


Ruch to zdrowie - happening08.06.2012r.

      W dniu 06.06.2012 roku odbył się kolejny HAPPENING pt. ,,RUCH TO ZDROWIE" dla dzieci w wieku 10-12 lat w ramach projektu ,,Szansa na 6".
      Podczas happeningu organizowane były konkursy, animacje ruchowe, pokazy itp., wszystko to aby promować aktywność...


Kurs treningu pamięci05.06.2012r.

      Już niedługo uczestnicy projektu ,,Szansa na 6" będą mieli możliwość udziału w Kursie treningu pamięci. Kurs treningu pamięci jest bezpłatny dla zakwalifikowanych do udziału w nim uczestników i uczestniczek projektu...


Ruch to zdrowie - happening30.05.2012r.

      HAPPENING ,,RUCH TO ZDROWIE" dla dzieci w wieku 10-12lat.
Miejsce i czas: ,,Moje Boisko - Orlik 2012" w Zabrodziu, 06.06.2012r. od godziny 12:00
Happening prowadzony będzie przez zawodowego konferansjera, który poprowadzi zabawy, konkursy, animacje ruchowe i na bieżąco skomentuje poszczególne atrakcje...


Ruch to zdrowie - happening11.05.2012r.

Już wkrótce kolejny happening
w ramach projektu ,,Szansa na 6"

      Tematem tego artystycznego wydarzenia będzie - ,,Ruch to zdrowie".
Już od około pół wieku lekarze, sportowcy, nauczyciele próbują uświadamiać jak wielką rolę odgrywa aktywność fizyczna w umacnianiu zdrowia, sprawności i kondycji, dlatego też dla wszystkich uczestników happeningu przygotowaliśmy bardzo ciekawe atrakcje.
Niebawem opublikujemy program happeningu.


Realizacja projektu16.04.2012r.

      Trwają zajęcia z zakresu nauki języków obcych, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości. Uczniowie - Uczestnicy projektu mają zapewniony poczęstunek w trakcie trwania zajęć oraz zapewniony...


Zajęcia dodatkowe10.04.2012r.

      Uczestnicy projektu, którzy są uczniami Szkół Podstawowych w Adelinie, Dębinkach, Kicinach, Zabrodziu oraz uczniowie Gimnazjum w Zabrodziu bardzo chętnie i licznie biorą udział...


Happeningi02.04.2012r.

      Za uczestnikami projektu ,,Szansa na 6" już dwa happeningi. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w takich twórczych zajęciach. Praca zespołowa, logiczne myślenie, aktywność, nauka i dobra zabawa - tym dla uczestników projektu...


,,TOLERANCJA" - Happening 26.03.2012r.

      W dniu 22 marca 2012 roku od godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się Happening pod hasłem ,,TOLERANCJA". Happening zorganizowany był dla dzieci w wieku 10-12 lat w ramach projektu ,,Szansa na 6". Na Happeningu rozstrzygnięto...


Zajęcia z j. angielskiego - PSP w Dębinkach20.03.2012r.


,,TOLERANCJA" - Happening 21.03.2012r.

      Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 10-12 lat i ich rodziców na happening pn. "TOLERANCJA", który odbedzie się 22 marca 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu...


Zajęcia z j. angielskiego - PSP w Kicinach19.03.2012r.


Zajęcia z przedsiębiorczości - Gimnazjum w Zabrodziu19.03.2012r.


Zajęcia z ICT - Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu 13.03.2012r.

      Na zajęcia uczęszczają uczniowie z różnych klas i o różnym stopniu wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera, dlatego nasze spotkania zaczęliśmy od elementarnych podstaw...


Czytanie map tematycznych - Gimnazjum w Zabrodziu13.03.2012r.

      Zajęcia poświęcone czytaniu map tematycznych. Na podstawie planu i mapy topograficznej Karkowa uczniowie zgłębiali tajniki mapy. Wykonywane różnorodne ćwiczenia pomogły uczniom nauczyć się szukania...


Domino powierzchniowe - Gimnazjum w Zabrodziu13.03.2012r.

      Przy pomocy gry dydaktycznej ,,Domino powierzchniowe " uczniowie utrwalali zamianę jednostek powierzchni . Umiejętności doskonalone podczas gry zostały później wykorzystane na lekcjach...


Nauki matematyczno-przyrodnicze - PSP w Dębinkach13.03.2012r.

      Badamy właściwości ogrzanego i oziębionego powietrza...


Dębinki - Języki Obce- Język niemiecki13.03.2012r.

      Na zajęciach języka niemieckiego w ramach projektu ,,Szansa na 6" uczniowie poznają słownictwo związane z życiem codziennym, tym co lubią robić oraz otaczającym ich światem. Nowo poznane zagadnienia ...


Zdjęcia z ICT w Publicznej Szkołe Podstawowej w Kicinach13.03.2012r.

      Na zajęciach grupy 19/ICT /K/2011, uczestnicy poznawali i ćwiczyli różne narzędzia przydatne przy rysowaniu w programie MSPAINT (krzywa, koło, areograf, wypełnianie kolorem). Dzieci rysowały szlaczki, tworzyły kompozycje z gotowych elementów. Podczas zajęć wykonały...


Zajęcia przyrodnicze PSP w Zabrodziu09.03.2012r.

      Pod opieką trenera - p. Kazimiery Wójcik, w zajęciach bierze udział 22 osób. Na początku naszych zajęć uczestnicy przystąpili do rozwiązywania sprawdzianu kompetencji. Sprawdzian miał na celu ocenić poziom wiedzy teoretycznej z zakresu przyrody. Po fazie formalności w końcu można było działać i łączyć przydatną...


Zajęcia matematyczno - przyrodniczePSP w Zabrodziu08.03.2012r.

      Zajęcia matematyczne prowadzone są w czterech grupach. Razem w zajęciach bierze udział 39 uczestniczek i 29 uczestników. Zajęcia rozpoczęły się ankietą, która miała na celu wskazać mocne i słabe strony uczestników w dziedzinie matematyki oraz ich zainteresowania matematyczne. Program zajęć został opracowany...


Zajęcia z j. niemieckiego - PSP w Zabrodziu 08.03.2012r.

      Uczniowie grupa 6JN/Z uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zabrodziu w ramach projektu Szansa na 6 , biorą udział w zajęciach języka niemieckiego prowadzonych przez p. M. Janaszek-Czajkę. Zajęcia odbywają się...


Zajęcia z ICT - PSP w Zabrodziu 07.03.2012r.

      Zajęcia ICT w PSP Zabrodzie organizowane są w sześciu grupach (do 12 osób), w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Podczas zajęć dzieci uczą się zastosowania komputera do rozwiązywania problemów szkolnych i rozwijania...


Zajęcia poświęcone bryłom - Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu 06.03.2012r.

      Zajęcia poświęcone były bryłom, które uczniowie już znają. Z modeli siatek uczniowie składali bryły, a następnie wykonywali zadania...


Zajęcia z ICT - PSP w Adelinie01.03.2012r.

&mnsp;     W ramach kursu pt. ,,3…2…1… Internet" organizowanym na platformie E-Learning uczestniczy projektu ,,Szansa na 6" z grup: 7/ICT/A, 8/ICT/A, 9/ICT/, 10/ICT/A, 11/ICT/A, otrzymali dyplomy potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
Dyplom: Julia Staśkiewicz
Dyplom: Michał Kwiatkowski
Dyplom: Przemek Perzanowski
Dyplom: Przemek Perzanowski
Dyplom: Czarek Kuchta
Dyplom: Dominik Ołdak
Dyplom: Kinga Roguszewska
Dyplom: Klaudia Zalewska
Dyplom: Aleksandra Kulesza
Dyplom: Weronika Perzanowska


Zajęcia z ICT - PSP w Adelinie23.02.2012r.


Nie biorę - Szansa na 621.02.2012r.

      W dniu 14 lutego 2012 roku od godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się Happening pod hasłem ,,NIE BIORĘ". Happening zorganizowany był dla dzieci w wieku 13-16 lat (uczniów gimnazjum) w ramach projektu ,,Szansa na 6". Na Happeningu rozstrzygnięto...


Zajęcia z Języków obcych - Gimnazjum w Zabrodziu14.02.2012r.


Happening - NIE BIORĘ14.02.2012r.

      Zapraszamy młodzież w wieku 13-16 lat i ich rodziców na happening pod hasłem "NIE BIORĘ", który odbędzie się 14 lutego 2012r.w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu...


Zajęcia z Języków obcych - PSP w Adelinie08.02.2012r.


Zajęcia z ICT - PSP w Adelinie08.02.2012r.


Szansa na 6 - Konkurs dla uczniów Gimnazjum w Zabrodziu - NIE BIORĘ03.02.2012r.

      Wszystkich Gimnazjalistów zapraszamy do czynnego udziału w konkursie pn. "NIE BIORĘ". Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Szansa na 6"...


Szansa na 6 - Konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w Zabrodziu - TOLERANCJA03.02.2012r.

      W ramach projektu "Szansa na 6" organizowany jest konkurs dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu...


Harmonogramy16.01.2012r.

      Poniej przedstawiamy harmonogramy realizacji projektu "Szansa na 6" w poszczególnych szkołach.

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach
- Gimnazjum w Zabrodziu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Adelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kicinach


Nie palę - "Szansa na 6"12.12.2011r.

      W dniu 10 grudnia 2011 roku od godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się Happening pod hasłem ,,Nie palę". Happening zorganizowany był dla dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców w ramach projektu ,,Szansa na 6". Projekt realizowany w szkołach podstawowych...


NIE PALĘ - Szansa na 607.12.2011r.

      Zapraszamy na happening dla dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców, który odbędzie się 10 grudnia...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu