Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaNABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH


      W dniach od 1 do 16 czerwca 2010r. będzie trwał nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Osoby chętne do udziału w pracach proszone są do zgłaszania swoich kandydatur w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu.
Zgłoszenia muszą zawierać kwestionariusz osobowy, oświadczene o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.

Wymagania:
- ukończony 18 rok życia,
- co najmniej średnie wykształcenie,
- dobra sprawność fizyczna,
- komunikatywność,
- dobra znajomość obsługi komputera.

Więcej informacji w ogłoszeniu do pobrania poniżej oraz na stronie GUS (LINK)© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu