Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWiedza zbuduje Twój sukces
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Gmina Zabrodzie w lipcu 2013r. rozpoczęła realizację projektu
,,Wiedza zbuduje Twój sukces"

      Rozpoczęły się I -sze edycje kursów ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" oraz ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania". Zajęcia trwają 7 dni po 8 godz. W ramach zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszyscy mają zapewnione materiały dydaktyczne, serwis cateringowy i przyjazną atmosferę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Przypominamy że w ramach projektu realizowane są następujące bezpłatne kursy doskonalące:
1. Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania
2. Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce
3. Wykorzystanie ICT w procesie nauczania

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia oferowanego w ramach działania 9.4 POKL.

Dokumenty do pobrania:
- Karta zgłoszenia

Informacje: Tel. 29 642-31-63 e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl


Realizatorzy projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu