Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaPiknik ,,Święto Kukurydzy"

      W dniu 9 września w Choszczowym po raz dziesiąty odbyło się Święto Kukurydzy. Organizatorom pikniku: Radzie Gminy, Wójtowi Gminy oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zabrodziu przyszło zmierzyć się prócz kwestii organizacyjnych także z wymogami trudnej tego roku aury pogodowej. Dlatego też o użyczenie terenu tym razem poproszono P. Wojciecha Chodkowskiego, fakt ten nie umniejszył jednak zaangażowania wieloletnich gospodarzy pikniku, Państwa Małgorzaty i Tadeusza Kamińskich, którzy w dowód podziękowań otrzymali talon w wysokości 1 tys. złotych z rąk Wójta Gminy - P. Adama Ołdaka oraz dyplom za największą w powiecie wyszkowskim wydajność mleczną, który wręczyli przedstawiciele firm: MIFARM i PROVIMI - Polska, Michał Więch i Piotr Kornacki.
      Doroczny piknik był świetną okazją do wspólnego na łonie natury spotkania, wymiany doświadczeń i podsumowania trudnego roku produkcji rolnej. Nie omieszkali o tym wspomnieć nasi goście: Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bogdan Pągowski - starosta wyszkowski. W tym dniu towarzyszyli nam również: Stanisław Jastrzębski - Wójt Gminy Długosiodło, Mariusz Popielarz - dyrektor delegatury Urzędu marszałkowskiego w Ostrołęce, dyrektorzy szkół, radni powiatowi i gminy, sołtysi, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, ale przede wszystkim rolnicy jak również przedstawiciele wystawców i sponsorów: Polski Bank Spółdzielczy, FH ,,Rolnik", MIFARM, PRP Polska, PIONIER Polska, PROVINI Polska, Fundacja USŁYSZ MARZENIA, ZADM Wyszków.
      Święto Kukurydzy to także czas relaksu i zabawy dla rolników i ich rodzin, dlatego też przygotowano dla uczestników pikniku liczne atrakcje, a mianowicie loterię fantową, wystawę rękodzieła ludowego, występ zespołu śpiewaczego SŁAWA, pokaz tańca z ogniem, zabawę taneczną, przejażdżki bryczką oraz smaczne przekąski z grilla.
      W pobliżu pól uprawnych kukurydzy, w miłej i serdecznej atmosferze, w towarzystwie zacnych gości, przy dźwiękach różnorodnych melodii, w ferworze radości ze wspólnego spotkania, zabawy i śpiewu upłynęło jubileuszowe, charakterystyczne dla Gminy Zabrodzie święto.
      Zorganizowanie i realizacja projektu w takiej formie była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach małych projektów Oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013. Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

MW


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu