Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaWnioskujemy o usunięcie azbestu

     W dniu 25 stycznia 2012r Wójt Gminy Zabrodzie złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (płyty eternitu płaskiego i falistego).

     We wniosku o dofinansowanie znalazły się nieruchomości, których właściciele zgłosili zainteresowanie przekazaniem do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2012r.

     Planowany termin realizacji przedsięwzięcia - 2012r


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu