Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W PRZEDSZKOLU W KICINACH

      Każde małe Dziecko przychodząc do przedszkola ma pewne dyspozycje psychiczne, a także posiada większą lub mniejszą wrażliwością na bodźce otaczającego świata. Aby mogło w przyszłości w pełni korzystać z dorobku kulturalnego, doznawać przeżyć estetycznych, a wreszcie w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym, musi być do tego odpowiednio przygotowane już od najmłodszych lat.
      Zadanie to spełniają różne formy zajęć plastycznych w przedszkolu. Dla dzieci są to jedne z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności. Ich zaletą jest widoczny efekt działania w postaci: obrazu, rzeźby, czegoś co jest widoczne, co można wziąć do ręki, poznać, podarować rodzicom, koleżance czy koledze.
      Zajęcia plastyczne spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, niewypowiedziane słowa, prośby, życzenia, żale, bunt, nie dzielone z nikim radości i smutki. Działając twórczo, dziecko wyraża siebie, a to wpływa także na rozwój umysłowy, rozwój procesów poznawczych takich jak: pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, a równocześnie dzięki wychowaniu plastycznemu budzą się nowe zainteresowania.


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu