Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaDożywianie dzieci w roku szkolnym 2013/2014 od stycznia 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że w miesiącu styczniu br. przyjmowane są wnioski (podania) na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od 02 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 .
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684,00zł.
Do wniosku należy dołączyć:
- komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie ze szkoły (dotyczy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ).

K I E R O W N I K
GOPS w Zabrodziu
mgr Irena Dziarska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu