Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Rozpoczęto realizację kolejnego projektu, w całości sfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Sukces zawodowy Twoim celem" obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. ,,Hotelarstwo z elementami języka angielskiego".
      Zajęcia podzielone są na naukę hotelarstwa, która rozpoczęła się 28 czerwca 2010 roku w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu oraz naukę języka angielskiego, która rozpoczęła się 29 czerwca 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu.
      Uczestnikami szkolenia jest 10-cio osobowa grupa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
      Dodatkowo obowiązkowymi modułami szkolenia są : ,,Doradztwo zawodowe" - indywidualnie dla każdego uczestnika oraz ,,Zasady poruszania się po rynku pracy", prowadzone przez 4 dni w ciągu 8-miu godzin lekcyjnych.
      Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów.
      Każdy uczestnik szkolenia zapewniony ma poczęstunek w trakcie zajęć, ubezpieczenie, stypendium za każdą godzinę zajęć, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, a także materiały promocyjne i dydaktyczne.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu