Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości gminnych
     2011 rokKonsultacje społeczne30.12.2011r.

      Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r...Ogłoszenie22.12.2011r.

      Informujemy, że w ramach realizowanego przez Gminę Zabrodzie projektu ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie" odbędzie się konferencja Gminna na temat realizowanego projektu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców...


Jasełka - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"19.12.2011r.

      Święta Bożego Narodzenia są jak powszechnie wiadomo najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Święta i Nowy Rok napawają nadzieją na spełnienie oczekiwań, których nie udało się osiągnąć w latach poprzednich. Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Zabrodziu w tym roku brały udział...


Nabór wniosków22.12.2011r.

      Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I ,,Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.6 ,,Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym" i Działania 1.7 ,,Promocja gospodarcza".
- Ogłoszenie dot. działania 1.6
- Ogłoszenie dot. działania 1.7


Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego21.12.2011r.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie dróg powiatowych...


Inwestycje gminne 2011 - dobiegają końca!20.12.2011r.

      Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zrealizowanych inwestycjach w okresie styczeń - listopad 2011r...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy20.12.2011r.

      Zapraszamy na XIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 29.12.2011r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Kurs - Przewodnik turystyczny20.12.2011r.

      Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zaprasza na bezpłatny kurs "PRZEWODNIK TURYSTYCZNY". Kurs skierowany jest do osób nie pracujących zamieszkujących północne Mazowsze oraz posiadających wykształcenie co najmniej średnie.

Do pobrania:
- Ogłoszenie
- Formularz zgłoszeniowy


Szkolenie z dekoracji i nakrywania stołu - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"19.12.2011r.

      W dniu 14 grudnia 2011 roku odbyło się szkolenie z dekoracji i nakrywania stołu dla mam przedszkolaków z Zabrodzia, których mężowie uczestniczyli w warsztatach dla rodziców. Na wszystkie okazje czy to święta, wesela, urodziny czy tez bardziej...


Obwieszczenie13.12.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 13-11-2011 r. została wydana decyzja Nr 32/2011 znak PŚI.6733.17.2011 ustalająca na...


Konsultacje społeczne12.12.2011r.

      W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012...


Nie palę - "Szansa na 6"12.12.2011r.

      W dniu 10 grudnia 2011 roku od godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się Happening pod hasłem ,,Nie palę". Happening zorganizowany był dla dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców w ramach projektu ,,Szansa na 6". Projekt realizowany w szkołach podstawowych...


Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych 12.12.2011r.

      W dniu 6 grudnia 2011 roku ostatnia - III Grupa zakończyła szkolenie pt. ,,Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych". Kurs skierowany był do pracowników placówek...


Rola wychowawcza szkoły - "Trzymaj stery swojej kariery"09.12.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt pt. ,,Trzymaj stery swojej kariery". W dniu 30 listopada 2011roku grupa 10-ciu uczestników zakończyła szkolenie pt. ,,Rola wychowawcza szkoły"...


Zajęcia rekreacyjne dla mam przedszkolaków - "Hola, Hola do przedszkola"09.12.2011r.

      W ramach projektu ,,Hola, Hola do przedszkola" wsparcie otrzymują również rodzice przedszkolaków. Raz na kwartał odbywają się warsztaty dla rodziców. Dla mam, które zamienią się rolami z tatusiami i to oni podejmą się udziału w warsztatach ...


Równość szans - przyczyny dyskryminacji - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"09.12.2011r.

      W dniu 7 grudnia 2011 roku o godzinie 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu odbyły się warsztaty dla rodziców. W warsztatach uczestniczą rodzice przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w Zabrodziu. Tematem warsztatów...


NIE PALĘ - Szansa na 607.12.2011r.

      Zapraszamy na happening dla dzieci w wieku 7-9 lat i ich rodziców, który odbędzie się 10 grudnia...


Ogłoszenie07.12.2011r.

      GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU INFORMUJE, ŻE OSOBY ZAINTERESOWANE KORZYSTANIEM Z POMOCY W FORMIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH OD STYCZNIA 2012 PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ OD DNIA 15/12/2011 DO TUTEJSZEGO OŚRODKA CELEM ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM W/W POMOCY.

Z up. WÓJTA GMINY ZABRODZIE
mgr Irena Dziarska
Kierownik GOPS Zabrodzie


Zajęcia z Kultury - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"02.12.2011r.

      W dniu 1 grudnia 2011 roku odbyły się zajęcia z Kultury w ramach, którego uczestniczki pojechały do Warszawy do Teatru Buffo. W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego...


Andrzejki - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"02.12.2011r.

      W dniu 30 listopada 2011 roku w Punkcie Przedszkolnym w Zabrodziu od rana przedszkolaki obchodziły Andrzejki. Do przedszkola zawitała Czarodziejka, która zapoznała dzieci z tradycjami związanymi z wieczorem Andrzejkowym poprzez uczestnictwo w wróżbach i wspólnych zabawach. Dzięki takim zabawom wspomagamy...


Andrzejki - ,,Hola, Hola do przedszkola"02.12.2011r.

      We wtorek 29.11.2011r dobyły się Andrzejki w naszym Przedszkolu. Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Wtedy to - zgodnie z tradycją - św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków i wróżb podpowiada, co nas może czekać. Dzisiejszego dnia odsłoniliśmy bliższą i dalszą przyszłość...


Obwieszczenie02.12.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...


Spektakl - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"01.12.2011r.

      W dniu 28 listopada 2011 roku w Przedszkolu w Zabrodziu z okazji Andrzejek przedstawiona została dzieciom animacja ,,W Krainie Baśni Tysiąca i Jednej Nocy" w tym spektakl ,,ALI-BABA i Czterech Rozbójników"...


Zawiadomienie Starosty Wyszkowskiego29.11.2011r.

      Starosta Wyszkowski zawiadamia, że z urzedu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym...


Obwieszenie28.11.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 28-11-2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie budowy linii oświetlenia ulicznego na działce nr ew. 169/2 obr. 0014 w miejscowości Niegów gm. Zabrodzie...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy28.11.2011r.

      Zapraszamy na XII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 01.12.2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Dzień misia - ,,Hola, Hola do przedszkola"28.11.2011r.

      Od wielu lat 25 listopada na całym świecie obchodzi się ,,ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA". My od trzech lat obchodzimy w przedszkolu ,,Dzień Pluszowego Misia". Misie towarzyszą dzieciom w domu i w przedszkolu, dzieci po prostu je uwielbiają. Misiaczki towarzyszą...


Zapytanie ofertowe - Wykonanie tablicy informacyjnej24.11.2011r.

W związku z realizowanym projektem ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II ”Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.2 „Rozwój e-Usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 składa się zapytanie ofertowe na wystawienie oferty na wykonanie tablicy informacyjnej
Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Oferta


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy28.11.2011r.

      Zapraszamy na XII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 01.12.2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Informacja o przedszkolu w Kicinach- wstępna rekrutacja!22.11.2011r.

      W związku z planowanym uruchomieniem w okresie luty/marzec przedszkola w Kicinach,informujemy, że trwają wstępne zapisy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat!
Rekrutacja zaplanowana jest na styczeń/luty.

Zapisy:
1. Osobiście - sala konferencyjna,
2. Telefonicznie - 29 757-12-28.


ZMIANY W ,,BECIKOWYM" OD 01.01.2012r. 22.11.2011r.

      MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ...

,,
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI17.11.2011r.

      Tegoroczne, gminne obchody Święta Niepodległości obyły się 13-listopada. Dzięki zaangażowaniu Parafii pw. Świętej Trójcy w Niegowie uroczystość znacznie wzbogacono, co sprzyjało bardzo licznemu uczestnictwu nie tylko naszych mieszkańców i parafian. Po uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji ojczyzny...


Ogłoszenie - stypendia socjalne 16.11.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że od dnia 15 listopada 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2011 roku. Osoby, które złożyły wnioski na stypendia proszone są o zgłaszanie się do...


Środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej14.11.2011r.

      Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczęła realizację współfinansowanego przez UE w ramach Działania 6.2 PO KL projektu pn. "Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych"...

- Ogłoszenie
- Ulotka informacyjna


Informacja od KRUS14.11.2011r.

      Zaprszamy do zapoznania się z pismem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Wyszkowie odnośnie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych...


OGŁOSZENIE10.11.2011r.

      Zapraszamy mieszkańców miejscowości: Dębinki, Wysychy, Lipiny, Jarzębia Łąka, Wólka Kozłowska, Kozły, Rysie oraz innych zainteresowanych, na spotkanie z udziałem telewizji, dotyczące planowanego uruchomienia sortowni odpadów oraz kompostowni, które odbędzie się w rejonie wysypiska śmieci w Wólce Kozłowskiej, w dniu 11.11.2011 r. o godz. 11.00.

Adam Ołdak - Wójt Gminy Zabrodzie
Alina Teodorczyk - Radna Gminy Zabrodzie
Dorota Szydłowska - Radna Gminy Zabrodzie
Jan Ślendak - Radny Gminy Zabrodzie


Święto Niepodległości08.11.2011r.


Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych08.11.2011r.
     

Pasowanie na przedszkolaka - ,,Hola, hola do przedszkola"08.11.2011r.

      04 listopada 2011r. o godz.13.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie odbyło się pasowanie na przedszkolaka. To szczególnie ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych dzieci.
,,Pasowanie na przedszkolaka jest kolejnym, bardzo ważnym etapem okresu adaptacji dzieci do nowych warunków. Od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu, poczyniłyśmy wiele starań...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy07.11.2011r.

      Zapraszamy na XI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 10.11.2011r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu...


Zajęcia plastyczne - ,,Hola, hola do przedszkola"03.11.2011r.

      Biedroneczki w nieco odmienny sposób przedstawiły wykorzystanie przyniesionych warzyw Dzieci podczas zajęć dydaktycznych rozpoznawały warzywa po zapachu, smaku oraz po dotyku. Przedszkolaki wykonały również kukiełki z warzyw. Dzieci wykorzystując swoją kreatywność...


Pasowanie na Przedszkolaka - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"03.11.2011r.

      W dniu 28 października 2011 o godzinie 15:00 w Punkcie Przedszkolnym znajdującym sięw Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zabrodziu odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na Przedszkolaka". Impreza rozpoczęła się od programu artystycznego w wykonaniu wszystkich ...


Obwieszczenie02.11.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że dnia 02 listopada 2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...


Informacja o przedszkolu w Kicinach- wstępna rekrutacja!02.11.2011r.

      W związku z planowanym uruchomieniem w okresie luty/marzec przedszkola w Kicinach,informujemy, że trwają wstępne zapisy dzieci w wieku 2,5 - 5 lat!
Rekrutacja zaplanowana jest na styczeń/luty.

Zapisy:
1. Osobiście - sala konferencyjna,
2. Telefonicznie - 29 757-12-28.


GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 28.10.2011r.

      14 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu spotkali się pracownicy wszystkich mieszczących się na terenie Gminy Zabrodzie placówek oświatowych. Uroczystego powitania licznie zgromadzonych gości dokonała dyrektor P Sz. P Elżbieta Sosnowska, jako że w bieżącym roku organizacji tego święta podjęła się szkoła...


Obwieszczenie28.10.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że dnia 28 października 2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej linii niskiego napięcia na terenie działki nr ew. 444/15 w miejscowości Zabrodzie, gm. Zabrodzie...


Nabór wniosków19.10.2011r.

      Dnia 17 października 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I ,,Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działanie 1.5 ,,Rozwój przedsiębiorczości" dla małych przedsiębiorstw...ZŁOTE GODY PO ZABRODZKU19.10.2011r.

      Dzisiejszy dzień jest dla Was i dla Waszych rodzin dniem szczególnym. Pięćdziesiąt lat temu ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, powiedzieliście słowo ,,TAK" na dobre i złe chwile, wzięliście na siebie...


Szkoła Równych Szans - II edycja14.10.2011r.

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu w roku szkolnym 2010/2011 realizowała program ze środków unijnych p/n ,,Szkoła Równych Szans - II edycja". Jest to już druga edycja z naszym udziałem. Realizacja tego programu rozpoczęła się...


Zajęcia muzyczne - ,,Hola, Hola do przedszkola"13.10.2011r.

      Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole, a potem w gimnazjum. Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka...


Prace plastyczne - ,,Hola, Hola do przedszkola"13.10.2011r.

      Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania...


Spotkanie z policjantem - ,,Hola, Hola do przedszkola"13.10.2011r.

      W dniu 16.09.2011r nasze przedszkole odwiedzili policjanci dzielnicowy mł. asp. Przemysław Nowotka i post. Iwona Krajewska .Opowiadali o zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz o swojej ciężkiej codziennej pracy. W tym celu wyświetlili nam film...


Dzień Edukacji Narodowej13.10.2011r.


Wyjazd do teatru - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"13.10.2011r.

      W dniu 12 października 2011 roku odbyło się spotkanie rekreacyjne dla mam w ramach którego uczestniczki pojechały do Warszawy do Teatru Komedia. W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego...


Edukacja matematyczna - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"12.10.2011r.

      Edukację matematyczną należy rozwijać już od najmłodszych lat. Musi być ona połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Najważniejsze są w edukacji matematycznej...


Plac zabaw - Stworzony specjalnie dla dzieci! - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"12.10.2011r.

      Aktywność fizyczna, zwłaszcza w miejscu do tego przystosowanym, na świeżym powietrzu i w gronie rówieśników, należy do ulubionych zajęć wszystkich dzieci. Dzieci nic nie jest w stanie powstrzymać od spontanicznej zabawy na placu zabaw, gdzie mogą wspinać się...


Język angielski - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"12.10.2011r.

      Naukę języków obcych dobrze rozpocząć już od najmłodszych lat. Dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów...


Jesienny Turniej VI Piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie 11.10.2011r.

      urniej szóstek w piłce nożnej, który odbył się w dniach 1-2.10.2011 r. na kompleksie boisk ,,ORLIK 2012" w Zabrodziu to już druga edycja zawodów, które patronatem objął wójt Gminy Zabrodzie. Rozgrywki 8- miu drużyn trwały dwa dni...


Trzymaj stery swojej kariery11.10.2011r.

      W dniu 11.10.2011 roku w lokalnych prasach powiatu wyszkowskiego ukazał się artykuł: ,,Za pieniądze z Unii Europejskiej pracownicy placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Zabrodzie...


Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy11.10.2011r.

      Zapraszamy na X Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 13.10.2011r. o godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Zabrodziu...


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne05.10.2011r.

      Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ...


SZKOŁA RÓWNYCH SZANS05.10.2011r.

      W Roku Szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu uczestniczyło w projekcie Szkoła Równych Szans II edycja. Głównym celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych świadczonych przez szkołę. W projekcie wzięło udział 170 gimnazjalistów...


Warsztaty dla rodziców - ,,Hola, Hola do przedszkola"04.10.2011r.

      W dniu 29 września 2011 roku o godzinie 17:00 odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców przedszkolaków grupy ,,Biedronki" . W warsztatach wzięli udział rodzice 25-ciu przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w Adelinie...


Warsztaty dla rodziców - ,,Hola, Hola do przedszkola"04.10.2011r.

      W dniu 29 września 2011 roku o godzinie 17:00 odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców przedszkolaków grupy ,,Pszczółki". W warsztatach wzięli udział rodzice 20-ciu przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w Adelinie...


Cała naprzód!04.10.2011r.

      Dobiegła końca realizacja projektu pn. ,,Cała naprzód!" Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Zorganizowała bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C W kursie wzięło udział 12 mieszkańców ...


IV Bieg Norwidowski03.10.2011r.

      IV Bieg Norwidowski, który odbył się 25 września, był najliczniejszy pod względem ilości uczestników z pośród wszystkich organizowanych w latach 2008 - 2011. Ścigało się w nim łącznie 206 osób. Największą grupę stanowili uczniowie klas IV - VI (71 osób), najmniejszą zaś dorośli, tylko 16 osób. Ogółem biegło...


Dobiegła końca realizacja projektu pn. ,,Plik umiejętności"03.10.2011r.

      W dniu 27 września 2011 roku dobiegła końca realizacja projektu pn. ,,Plik umiejętności", obejmujący uczestnictwo w bezpłatnym kursie ,,Księgowość od podstaw". Grupa uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Zabrodzie, brała udział w zajęciach we wtorki i w czwartki w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w godzinach...


Wycieczka do Kazimierza Dolnego30.09.2011r.

      Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu 10 września wzięli udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Wyjechali sprzed szkoły o 700. Podróż trwała 3,5 godz. Uczestnicy wycieczki tuż po przyjeździe przekonali się, że określenie miasteczka Perłą...


Obwieszczenie29.09.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29-09-2011 r. została wydana decyzja Nr 26/2011 znak PŚI.6733.07.2011 ustalająca na rzecz P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej..


Turniej szóstek w piłkę nożną28.09.2011r.


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw26.09.2011r.

      Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...


Warsztaty dla rodziców - Jacek i Ola idą do przedszkola26.09.2011r.

      W dniu 22 września 2011 roku o godzinie 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców. W warsztatach biorą udział rodzice przedszkolaków uczęszczających do przedszkola...


Święto Kukurydzy15.09.2011r.

      W dniu 9 września w Choszczowym po raz dziesiąty odbyło się Święto Kukurydzy. Organizatorom pikniku: Radzie Gminy, Wójtowi Gminy oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zabrodziu przyszło zmierzyć się prócz kwestii organizacyjnych także z wymogami trudnej tego roku aury...


Zajęcia taneczne15.09.2011r.


Zakończenie projektu "Mam talent"14.09.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw zakończyła realizację projektu ,,Mam talent"! W dniu 10 września 2011 roku o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku ...


Jacek i Ola idą do przedszkola14.09.2011r.

      W nowym roku szkolnym w Oddziale Przedszkolnym w Zabrodziu rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą oraz zajęcia z edukacji matematycznej...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy14.09.2011r.

      Zapraszamy na IX Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 19.09.2011r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury...


Obwieszczenie14.09.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 14 września 2011r. została wydana decyzja nr 25/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr ew. 33/4, 97/1, 97/2, 233/1 i 95/2 we wsi Wysychy, gm. Zabrodzie


Sieć gazowa14.09.2011r.

      Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów informuje, że w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na realizacje budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Mostówka oraz części mieszkańców Choszczowego istnieje możliwość wcześniejszego przyłączenia się do sieci gazowej.
      Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2011r.
      W związku z powyższym zwraca się z prośbą o jak najszybsze zamontowanie szafek gazowych. Jest to warunkiem wcześniejszej realizacji budowy przyłącza gazowego do nieruchomości.


Obwieszczenie06.09.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał w sprawie prowadzonej z wniosku Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Wiosenna 2 m. 52, 03-749 Warszawa, pełnomocnika P4 Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...


Święto Kukurydzy02.09.2011r.


W cudownym świecie musicali01.09.2011r.

      W dniu 10 września 2011 roku o godz.12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu dzieci i młodzież uczestnicząca w szkoleniu ,,Wiejskie spotkania z teatrem" zaprezentuje widowisko pt. ,,W cudownym świecie...


Zajęcia adaptacyjne - Jacek i Ola idą do przedszkola30.08.2011r.

      Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu przedszkolaka. Już drugi raz w Przedszkolu w Zabrodziu odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres...


Ogłoszenie29.08.2011r.

      W związku z koniecznością rozbudowy sieci wodociągowej w dniu 30 sierpnia 2011 roku od godz. 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Adelin, Choszczowe, Mościska oraz Zabrodzie ul. Starowiejska.

Wójt Gminy
/-/ Adam Ołdak


Stypendia szkolne29.08.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że do 15 września 2011r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351zł. netto . Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach w rodzinie. Druk wniosku można pobrać w GZE-ASz i w szkołach . Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0297571227 w godz.od 8 -16.

Do pobrania:
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012


Zajęcia adaptacyjne - Hola, Hola do przedszkola23.08.2011r.

      Nowa grupa Biedronek od 16.08.2011 brała udział w dniach adaptacyjnych w Przedszkolu w Adelinie. Zajęcia adaptacyjne były wspaniałą...


Pierwsze dni w przedszkolu - Hola, Hola do przedszkola23.08.2011r.

      Dzieci bardzo tęskniły za przedszkolem, dlatego wszystkie uśmiechnięte, z chęcią żegnały w progu rodziców. Każdy dzień był wesoły i interesujący, dzieci wesoło bawiły się nowymi...


Wykorzystanie Internetu w edukacji23.08.2011r.

      Lider - Gmina Zabrodzie wraz z Partnerem Projektu - Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw informują, iż rozpoczęto realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,JA też jestem w sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji"...


Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego12.08.2011r.

      Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego o wszczęciu postepowania na wniosek Powiatu Wyszkowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Budowa mostu drogowego JNI 1006569 na drodze powiatowej Nr 1811W w miejscowości Zazdrość"...


Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy12.08.2011r.

      Zapraszamy na Nadzwyczajną VIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 17.08.2011r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Zabrodziu...


Mam talent!10.08.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,Mam talent"! Projekt obejmuje udział w bezpłatnych zajęciach teatralnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Zabrodzie pt. "Wiejskie spotkania z teatrem" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...


Szkolenia zawodowe09.08.2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu poszukuje wykonawców szkoleń zawodowych do projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi". Szczegóły w załącznikach.

- Zapytanie ofertowe o cenę
- Oferta

Aktualizacja 29.08.2011r.
Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie kursów


Ogłoszenie09.08.2011r.

      W związku z planowaną akcją dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy Zabrodzie w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przypomina o konieczności zgłaszania się rodziców do tutejszego ośrodka celem złożenia wniosków o tą pomoc.
      Wcześniejsze złożenie wniosków usprawni procedurę przyznawania w/w pomocy.
Wnioski można składać od 10 sierpnia 2011r w siedzibie GOPS Zabrodzie.

Z up. WÓJTA GMINY ZABRODZIE
mgr Irena Dziarska
Kierownik GOPS Zabrodzie


Trwa kurs na prawo jazdy kat.C03.08.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt pod nazwą ,,Cała naprzód!" obejmujący uczestnictwo w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. C...


Trwaja zajęcia z księgowości03.08.2011r.

      W trakcie realizacji jest projekt pn. ,,Plik umiejętności", obejmujący uczestnictwo w bezpłatnym kursie ,,Księgowość od podstaw". Grupa uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Zabrodzie, bierze udział w zajęciach...


Nabór na szkolenia27.07.2011r.

      Gmina Zabrodzie oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zapraszają do udziału w projekcie pt. ,,Trzymaj stery swojej kariery" pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie w tym: kadrę dydaktyczną, kadrę administracyjną oraz osoby zarządzające oświatą...


Nabór na szkolenia27.07.2011r.

      Gmina Zabrodzie oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw - realizatorzy projektu ,,Ja też jestem w sieci", obejmującego szkolenie pt. ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji", informują, iż obecnie trwa nabór do kolejnych grup...


Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu w Zabrodziu - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"20.07.2011r.

      Od dnia 16 sierpnia 2011 roku nowo przyjęte przedszkolaki wraz z rodzicami mogą przychodzić do przedszkola w Zabrodziu. Wcześniejsze wizyty mają na celu pomóc dziecku w odnalezieniu się w nowej sytuacji i nowym otoczeniu, które całkowicie nastąpią wraz z rozpoczęciem...


Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu w Adelinie - ,,Hola, Hola do przedszkola"20.07.2011r.

      W kolorowej sali maluchów (Biedronek- dzieci nowo przyjęte ) przez pierwsze 4 dni odbędą się zajęcia adaptacyjne. Celem zajęć jest eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola ...


Świadczenia Rodzinne i Rundusz Alimentacyjny19.07.2011r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia bieżącego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy ...


Piknik Rodzinny w Gaju19.07.2011r.

      Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez mieszkańców Gaju...


Rodzinny festyn w Kicinach18.07.2011r.

      To był kolejny, udany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie. Z pewnością można tak powiedzieć, ponieważ w rozgrywkach tym razem wzięło udział aż 11 drużyn. Sporo wysiłku i czasu musieli poświęcić laureaci trzech pierwszych miejsc, a najsilniejsza z drużyn, Mostówka w dobrym stylu pokonała w rozgrywkach...


Uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego 2010/2011 18.07.2011r.

      W dniu 15 lipca 2011 roku Przedszkole w Adelinie obchodziło uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego 2010/2011. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pełniącej obowiązki ...


Aktywne i kulturalne spędzanie czasu15.07.2011r.

      Dobiegły końca zajęcia realizowane w ramach projektu: ,,Aktywne i kulturalne spędzanie czasu w Zabrodziu poprzez zakup wyposażenia i organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...


Dofinansowanie do zakupu podręczników 13.07.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których...


Konkurs na stanowisko dyrektora13.07.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie...


Zakończenie roku przedszkolnego - Jacek i Ola idą do przedszkola8.07.2011r.

      W kolorowej sali w dniu 8 lipca 2011 roku Przedszkole w Zabrodziu obchodziło uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego 2010/2011. Uroczystości w przedszkolu stanowią ważny czynnik w wychowaniu, dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają...


Nabór wniosków8.07.2011r.

      Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 czerwca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I ,,Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.8 ,,Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)"
- Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
- Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)


Spotkanie organizacyjne - Jacek i Ola idą do przedszkola8.07.2011r.

      W dniu 7 lipca 2011 roku o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do przedszkola w Zabrodziu na rok szkolny 2011/2012. Przedszkole realizowane jest przez Gminę Zabrodzie w ramach projektu...


Wycieczka do zoo - Hola, Hola do przedszkola7.07.2011r.

      Przedszkolaki uczęszczające do przedszkola w Adelinie w dniu 29 czerwca 2011 roku wybrały się do warszawskiego ZOO. Wychowawczynie przed wyjazdem omówiły zasady zachowania bezpieczeństwa podczas podróży autokarem. Poznały wiele wspaniałych...


Zajęcia ruchowe - Hola, Hola do przedszkola7.07.2011r.

      Aktywność ruchowa jest podstawowym bodźcem rozwojowym dziecka. Dzięki niej dziecko poznaje siebie, otoczenie, opanowuje nowe umiejętności. W naszym przedszkolu doskonale o tym pamiętamy, dlatego...


Zajęcia muzyczne - Hola, Hola do przedszkola7.07.2011r.

      Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, która rozwija się pod wpływem zajęć muzycznych. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach podczas których słuchają różnorodnej muzyki są wrażliwsze również emocjonalnie...


Przedstawienie teatralne pt. ,,Kaczątko" - Jacek i Ola idą do przedszkola7.07.2011r.

      W Przedszkolu w Zabrodziu wystawione zostało przez profesjonalistów przedstawienie teatralne pt. ,,Kaczątko". W trakcie spektaklu odbywały się krótkie animacje z udziałem dzieci. Po spektaklu dzieci wspólnie z aktorami...


Ja tez jestem w sieci5.07.2011r.

      W czwartek 4 lipca 2011 r. I Grupa uczestników zakończyła szkolenie pn. ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji". W ramach Projektu ,,JA też jestem w sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa...


Spotkanie organizacyjne - Hola, Hola do przedszkola5.07.2011r.

      W dniu 4 lipca 2011 roku o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do przedszkola w Adelinie na rok szkolny 2011/2012. Przedszkole realizowane jest przez Gminę Zabrodzie w ramach projektu ,,Hola, Hola do przedszkola"...


Gotowanie pod chmurką - Jacek i Ola idą do przedszkola4.07.2011r.

      W dniu 30 czerwca 2011 roku odbyły się zajęcia rekreacyjne pn. ,,Gotowanie pod chmurką". W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" finansowanego...


Hity Buffo - Hola, hola do przedszkola4.07.2011r.

      W dniu 30 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie rekreacyjne dla mam w ramach którego uczestniczki pojechały do Warszawy do Studia Buffo na spektakl ,,Hity Buffo". W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków...


Praca z trudnym i zdolnym uczniem29.06.2011r.

      W dniu 28 czerwca 2011 roku grupa uczestników zakończyła szkolenie pt. ,,Praca z trudnym i zdolnym uczniem". Kurs skierowany był do pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie (kadry dydaktycznej, kadry administracyjnej oraz osób zarządzających oświatą)....


Spis kontrolny28.06.2011r.

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny . Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe ...


Spotkanie rekreacyjne dla mam - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"28.06.2011r.

      W dniu 27 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie rekreacyjne dla mam w ramach którego uczestniczki pojechały do Warszawy do Teatru Capitol na spektakl ,,Klimakterium i już…". W spotkaniu wzięły udział mamy ...


Zajęcia teatralne - "Mam talent!"27.06.2011r.

      W dniu 27 czerwca 2011 roku Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw rozpoczęła realizację projekt ,,Mam talent"!. Projekt obejmuje uczestnictwo w Zajęciach teatralnych ,,Wiejskie spotkania z teatrem"...


Edukacja przez ruch27.06.2011r.

      Gmina Zabrodzie w dniu 22.06.2011 roku zakończyła realizację projektu ,,Edukacja przez ruch". Uczestnikami tego projektu było 30 osób zamieszkujących teren Gminy Zabrodzie. Uczestnicy byli...


Plac zabaw - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"22.06.2011r.

      Każdy Maluch, który dojrzy plac zabaw, ze wszystkich sił puszcza się w jego kierunku. Trudno go przed tym powstrzymać, bo radosne piski i śmiechy dobiegające z daleka to najlepsza zachęta do zabawy!


Logopeda - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"22.06.2011r.

      Logopeda dba o rozwój mowy dziecka już od najmłodszych lat, jeśli tylko istnieje taka potrzeba. Najczęściej jednak u prawidłowo rozwijającego się dziecka zajęcia prowadzone są od 3 roku życia, tak jak jest to...


Edukacja matematyczna - ,,Jacek i Ola idą do przedszkola"22.06.2011r.

      Edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozwijać. Musi być ona połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności...


Ogłoszenie22.06.2011r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 20 czerwca 2011r. podjęła uchwałę nr VII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków...


Festyn rodzinny17.06.2011r.


Dni Wyszkowa17.06.2011r.


Obwieszczenie17.06.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 17 czerwca 2011r. zostało wydane postanowienie prostujące...


Absolutorium15.06.2011r.

      W dniu 26.05.2011 r Rada Gminy Zabrodzie jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Adamowi Ołdakowi. Poniżej prezentujemy prezentację z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2010r....


Kolektory słoneczne15.06.2011r.

      Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje program dla przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza pn. ,,Zakup i montaż kolektorów słonecznych"...


Księgowość od podstaw15.06.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w dniu 14 czerwca 2011 roku rozpoczęła realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,Plik umiejętności", obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym kursie...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy15.06.2011r.

      Zapraszamy na VII Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 20.06.2011r. o godz.13:00 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury...


Ogłoszenie13.06.2011r.

W związku z koniecznością rozbudowy sieci wodociągowej 15 czerwca 2011 roku od godz. 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Zabrodziu na ulicach: Kolejowa, Różana, Starowiejska.


Ogłoszenie o konkursie10.06.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania...


Ogłoszenie09.06.2011r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli, zarządców i dzierżawców nieruchomości, że w okresie od 13 do 30 czerwca 2011 roku pracownicy firmy ,,HYDROS" Spółka Jawna w Białymstoku na zlecenie Gminy Zabrodzie na terenie wszystkich nieruchomości na terenie całej Gminy będą przeprowadzać inwentaryzację /spis z natury/ materiałów zawierających azbest ...


Cała naprzód09.06.2011r.

      Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,Cała naprzód". W dniu 27 maja 2011 roku w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbyło się spotkanie...


Ogłoszenie09.06.2011r.

      Gmina Zabrodzie przyjmuje zapisy na kolonie letnie dla dzieci rolników w wieku od 9 do 15 lat ( od 1995 do 2002 roku). Organizatorem kolonii jest NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność" Biuro Rady Krajowej ...


Ogłoszenie09.06.2011r.

      Rada Gminy Zabrodzie ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądów Rejonowych na kadencję 2012 - 2015. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin...


Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych 08.06.2011r.

      W dniu 6 czerwca 2011 roku I Grupa zakończyła szkolenie pt. ,,Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych". Kurs skierowany był do pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie w tym: kadry dydaktycznej, kadry administracyjnej oraz osoby zarządzające oświatą...


Obwieszczenie07.06.2011r.

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 6 czerwca 2011r. znak PŚI.6733.07.2011 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ...


Święto Patrona 02.06.2011r.

      Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu tradycyjnie już w rocznicę śmierci Kardynała Wyszyńskiego obchodziło Święto Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły przez Wójta Gminy Zabrodzie inż. Adama Ołdaka i Samorząd Szkolny oraz zapaleniem zniczy przez Samorządy...


Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych02.06.2011r.

      W dniu 31 maja 2011 roku II Grupa zakończyła szkolenie pt. ,,Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych". Projekt ,,Trzymaj stery swojej kariery" obejmujący udział w kursie pt. ,,Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych" w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs skierowany był do pracowników placówek oświatowych...


Dzień Dziecka02.06.2011r.

      1 czerwca 2011 roku w naszym przedszkolu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka Po śniadaniu dzieci udały się na boisko szkolne, gdzie czekało na nie wiele atrakcyjnych zabaw. Biedronki i Pszczółki bawiły się wspólnie kolorową chustą animacyjną...


Uroczystość z okazji Dni Mamy i Taty02.06.2011r.

      31 maja o godzinie 13.15 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dni Mamy i Taty. Przedszkolaki przygotowały dla swoich rodziców występ artystyczny, wszystkie dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki...


Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego 02.06.2011r.

      W dniu 25 maja 2011 przedszkolaki - zarówno ,,Biedronki" jak i ,,Pszczółki" wybrały się do Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Joanny i Sławomira Chudy. Tereny wiejskie w Polsce to piękne krajobrazy, czyste powietrze, bogactwo natury...


Zawiadomienie02.06.2011r.


Dzień Dziecka01.06.2011r.

      W dniu 29 maja 2011r. już po raz piąty na terenie gościnnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach odbył się festyn z okazji DNIA DZIECKA. Wspólną zabawę rozpoczęto o godzinie 13:00 - X Gminnym Przeglądem Piosenki Przedszkolnej WESOŁE NUTKI. Ku uciesze rodziców...


Warsztaty dla rodziców01.06.2011r.

      W dniu 31 maja 2011 roku o godzinie 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu odbyły się ostatnie warsztaty dla rodziców. W warsztatach udział wzięli rodzice przedszkolaków uczęszczających do przedszkola finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania było podsumowanie rocznych warsztatów i wspólne zabawy z dziećmi...


Wycieczka do zoo31.05.2011r.

      Wycieczka do zoo która odbyła się 27 maja 2011 była kolejną ciekawą przygodą, jaką przeżyły przedszkolaki. Poznały wiele wspaniałych i ciekawych zwierząt. Wysłuchały wielu ciekawych opowieści o historii ogrodu i życiu zamieszkujących w nim zwierząt...


Dzień Matki31.05.2011r.

      26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, jak i już całkiem dorosłe składają życzenia swoim mamom, dają im kwiaty i prezenty. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki 1923 roku w...


Wykorzystanie Internetu w edukacji27.05.2011r.

      Lider - Gmina Zabrodzie wraz z Partnerem Projektu - Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw informują, iż rozpoczęto realizację kolejnego projektu pod nazwą ,,JA też jestem w sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji"...


Stypendia socjalne24.05.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że od dnia 2 czerwca do 30 czerwca 2011r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2010r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47, tel. 29 757 12 27, od pn do pt w godz. od 8:00 do 16:00.
Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur.

Wójt Gminy
/-/ Adam Ołdak


Festyn z okazji Dnia Dziecka23.05.2011r.


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze do przedszkola w ramach projektu ,,Hola, Hola do przedszkola" w Adelinie20.05.2011r.

      Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrodzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od dnia 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2013 r.
Nabór prowadzony będzie od 01.06.2011 r. do 10.06.2011 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w godzinach pracy Urzędu (sala konferencyjna).

Dokumenty do pobrania:
- Pełne ogłoszenie o uzupełniającym naborze do przeszkola
- Karta zgłoszenia
- Zaświadczenie o zatrudnieniu
- Regulamin naboru


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Olą idą do przedszkola" w Zabrodziu20.05.2011r.

      Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w całości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od dnia 01-04-2010 r. do dnia 31-07-2013 r.
Nabór prowadzony będzie od 01.06.2011 r. do 10.06.2011 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w godzinach pracy Urzędu (sala konferencyjna).

Dokumenty do pobrania:
- Pełne ogłoszenie o uzupełniającym naborze do przeszkola
- Karta zgłoszenia
- Zaświadczenie o zatrudnieniu
- Regulamin naboru


III Wystawa Twórczości Lokalnej pn. ,,Dzieła naszych przodków"20.05.2011r.

      ,,Przeszłość - jest to dziś tylko cokolwiek dalej" pod takim hasłem w dniach 15-17 maja odbyła się III wystawa twórczości lokalnej, jej tematem przewodnim była prezentacja różnorodnych dzieł naszych przodków. Wśród eksponatów znalazły się rękodzieło, urządzenia, narzędzia i elementy codziennego użytku stosowane na przestrzeni IX i XX wieku w zagrodzie wiejskiej. Dodatkową atrakcją była możliwość podziwiania starych samochodów...


Zapytanie ofertowe19.05.2011r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu poszukuje dostawców obiadów do projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi"

Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe oraz Oferta

Aktualizacja 30.05.2011r. Informacja o wyborze oferty


Do pobrania:
- Informacja o wyborze oferty


Hity Buffo19.05.2011r.

      W dniu 18 maja 2011 roku odbyło się spotkanie rekreacyjne dla mam w ramach którego uczestniczki pojechały do Warszawy do Studia Buffo na spektakl ,,Hity Buffo". W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego...


Mam talent - WOLNE MIEJSCA18.05.2011r.

     Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,Mam talent!" Zapraszamy dzieci i młodzież (12 dziewczynek i 8 chłopców) mieszkającą na terenie Gminy Zabrodzie do wzięcia udziału w Zajęciach teatralnych ,,Wiejskie spotkania z teatrem"...


JA też jestem w sieci - WOLNE MIEJSCA18.05.2011r.

     Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,JA też jestem w sieci" obejmujący udział w bezpłatnym szkoleniu ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji". Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie, chcących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności...


OGŁOSZENIE17.05.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że dzień 03 czerwca 2011r (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz że wymienione jednostki będą czynne w dniu 28 maja 2011r (sobota) w godzinach 8.00-16.00.


Plik umiejętności - WOLNE MIEJSCA17.05.2011r.

     Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,Plik umiejętności" Projekt obejmujący udział w bezpłatnym szkoleniu ,,Księgowość od podstaw" skierowany jest do pełnoletnich, nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Zabrodzie (8 kobiet i 2 mężczyzn)...


Cała naprzód! - WOLNE MIEJSCA17.05.2011r.

     Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizuje projekt ,,Cała naprzód". Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie. Obecnie jest jeszcze jedno wolne miejsce dla kobiety, której oferujemy udział w bezpłatnym kursie ,,Prawo Jazdy kat. C" ...


Trzymaj stery swojej kariery17.05.2011r.

     Gmina Zabrodzie wraz z partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw realizują projekt pt. ,,Trzymaj stery swojej kariery". W ramach projektu uruchomiono 2 grupy 10-cio osobowe szkolenia pt.,,Emisja głosu z elementami wystąpień publicznych" oraz 1 grupę 10-cio osobową szkolenia pt. ,,Praca z trudnym i zdolnym uczniem"....


Korzystanie z sieci17.05.2011r.

      W poniedziałek 16 maja 2011 r. ostatnia - III Grupa uczestników zakończyła szkolenie pn. ,,Korzystanie z sieci". W ramach Projektu ,,Krokiem po sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa uczestników zamieszkujących Gminę Zabrodzie...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy17.05.2011r.

      Zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 26.05.2011r. o godz.13:00 w w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury...


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 16.05.2011r.

     Jeszcze przez miesiąc możemy spisywać się przez Internet! Osoby, które chcą samodzielnie wypełnić elektroniczny formularz mogą zrobić to do 16 czerwca...


Kuchenne rewolucje13.05.2011r.

     W dniu 6 maja 2011 roku o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbyło się spotkanie rekreacyjne dla mam. W spotkaniu wzięły udział mamy przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w ramach projektu ,,Jacek i Ola idą do przedszkola" finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem były ,,Kuchenne rewolucje"....


Spotkanie profilaktyczne12.05.2011r.

      Okres kiedy ma się naście lat, jest okresem krótkim, ale krytycznym jeśli chodzi o procesy dojrzewania. W tym czasie młody człowiek, już nie dziecko, a jeszcze nie dorosły, staje przed trudnym zadaniem odkrycia swojej osobowości, cech płci, buduje swoją niezależność, szuka autorytetów...


,,Licencja na pracę"12.05.2011r.

      Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowyh obecnie organizuje nabór uczestników do projektu ,,Licencja na pracę".
Szkolenie obejmuje 4 moduły zawodowego do wyboru: Pracownik ochrony, Spawacz europejski, Operator wózków jezdniowych z obsługą magazynu, Pilot wycieczek zagranicznych-rezydent...


Szkolenia11.05.2011r.

      Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Równiny Wołomińskiej" zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER Omówione zostaną działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej...


III Wystwa Twórczości Lokalnej09.05.2011r.


Aktywni lokanie04.05.2011r.

      Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu ,,Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich", zaprasza do Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie na kolejny cykl bezpłatnych spotkań z ekspertami...


Ogłoszenie o konkursie22.04.2011r.

      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu


Krokiem po sieci21.04.2011r.

      W dniu 20 kwietnia 2011 r. II Grupa uczestników zakończyła szkolenie pn. ,,Korzystanie z sieci". W ramach Projektu ,,Krokiem po sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa uczestników zamieszkujących Gminę Zabrodzie...


Życzenia Wielkanocne19.04.2011r.


Gmina Zabrodzie realizuje nowe projekty19.04.2011r.


 

 


Plan urządzenia lasu19.04.2011r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuie, że zgodnie z art.21 ust.4 i 5 ustawy o lasach (Dz.U. z 2005.r Nr 45,poź.435 z póz. zm) w siedzibie Urzędu Gminy Zabrodzie ( pokój nr 12) został wyłożony do wglądu na okres 60 dni od dnia 14 kwietnia 2011r. do dnia 12 czerwca 2011r. projekt uproszczony plan urządzenia lasu...


Rozliczenia roczne za 2010 rok14.04.2011r.

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie serdecznie zaprasza w sobotę 30 kwietnia 2011 roku w godz. od 8.00 do 14.00 na Krajowy ,,Dzień Otwarty" w urzędach skarbowych. W tym dniu będzie można złożyć....


Zajęcia taneczne13.04.2011r.


Korzystanie z sieci08.04.2011r.

      W czwartek 7 kwietnia 2011 r. I Grupa uczestników zakończyła szkolenie pn. ,,Korzystanie z sieci". W ramach Projektu ,,Krokiem po sieci" obejmującego kurs komputerowy, udział brała 10-cio osobowa grupa uczestników zamieszkujących....


Obwieszczenie 07.04.2011r.

      Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej o łącznej wysokości 55 m, na której umieszczone zostaną anteny sektorowe i radiolinie, na działce nr ew. 27 obr. 0021-Zabrodzie, gm. Zabrodzie...


Rekrutacja do OSP 07.04.2011r.

      Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu zaprasza mężczyzn, kobiety, chłopców i dziewczęta do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia!!
      Jeśli lubisz dreszczyk emocji i adrenalinę we krwi, chcesz pomagać innym potrzebującym, przyłącz się do nas, wstąp w szeregi czynnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ...


Ogłoszenie LGD04.04.2011r.

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ,,Małe projekty".....


VI rocznica śmierci JANA PAWŁA II 04.04.2011r.

      W dniu 2-kwietnia w kościele Parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Niegowie po raz kolejny przywołano pamięć najznamienitszego z polaków, papieża apostoła, człowieka ze wszech miar wybitnego, obdarzonego i obdarzającego wielką miłością....


Konkurs recytatorski ,,Bo piękno na to jest by zachwycało", rozstrzygnięty 04.04.2011r.

      Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie BRACTWO ZABRODZKIE oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu aby upamiętnić 190 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida wspólnie zorganizowali konkurs....


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 1.04.2011r.

      Od 01.04.2011 do 30.06.2011 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Informujemy, że można dokonać samospisu poprzez formularz internetowy. Szczegóły w załączniku...


Trzymaj stery swojej kariery (Grupa II)28.03.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw rozpoczęła realizacje kolejnego projektu pt. ,,Trzymaj stery swojej kariery".
Projekt skierowany jest do pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie w tym: kadry dydaktycznej, kadry administracyjnej oraz osoby zarządzające oświatą.
W dniu 25 marca 2011 roku grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła szkolenie...


Spotkanie poświęcone pamięci Jana Pawła II25.03.2011r.


Trzymaj stery swojej kariery (Grupa I)25.03.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z partnerem Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw rozpoczęła realizacje kolejnego projektu pt. ,,Trzymaj stery swojej kariery".
Projekt skierowany jest do pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie w tym: kadry dydaktycznej, kadry administracyjnej oraz osoby zarządzające oświatą.
W dniu 24 marca 2011 roku grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła szkolenie...


Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej22.03.2011r.

      Uprzejmie informujemy, że głosowanie w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Wyszków zostało zarządzone na dzień
3 kwietnia 2011r. Głosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach 8:00-18:00 z Urzędzie Gminy w Zabrodziu.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy22.03.2011r.

      Zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 24.03.2011r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Pierwszy dzień wiosny22.03.2011r.

      W marcowy poranek wszystkie przedszkolaki tradycyjnie pożegnały ,,Panią Zimę''. Przedszkolaki żegnały ją piosenką i gromkimi okrzykami. Tego dnia dzień równa się z nocą, która będzie coraz krótsza, a dzień coraz dłuższy. Ten kto jest znakomitym obserwatorem, ujrzy wiosnę, usłyszy i poczuje. Wiosna to przecież....


Powitanie wiosny17.03.2011r.


Konsultacje społeczne9.03.2011r.

      Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się informacja o konsultacjach społecznych dotyczących rocznego Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku. Zapraszamy do udziału w konsultacjach...


Bezpłatne szkolenie8.03.2011r.

      Powiatowa Izbia Gospodarcza w Legionowie zaprasza na szkolenie pt. ,,Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie". Szkolenie odbędzie się w Legionowie, w dniach 13, 14 i 15 kwietnia 2011 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.....


Chcę, mogę, potrzebuję 4.03.2011r.

      W ramach projektu ,,Chcę, mogę, potrzebuję " w okresie od marca 2011 do marca 2012 Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń:
- Instruktor nauki jazdy kat. B, B+C
- Specjalista do spraw wynagrodzeń
- Opiekunka dziecięca
- Organizator sprzedaży internetowej
- Makijaż permanentny....


Warsztaty tańca towarzyskiego4.03.2011r.


Wybory Sołtysów4.03.2011r.

      Informujemy, że wybrano już Sołtysów gminy Zabrodzie. Wybór Sołtysa sołectwa Młynarze zostanie przeprowadzony do 30.04.2011r....


Krokiem po sieci2.03.2011r.

      W ramach projektu, pt. ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci" w dniu 28 lutego 2011 roku III grupa uczestników rozpoczęła zajęcia ....


Informacja Gminnego Biura Spisowego28.02.2011r.

      Gminne Biuro Spisowe w Zabrodziu uprzejmie informuje, iż w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2011 r...


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań28.02.2011r.

      Narodowy Spis Powszechny będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r.. Informacj będą zbierane...


Bezpłatny wyjazd do kina22.02.2011r.


Zima w Zabrodziu18.02.2011r.

      To, co dzieje się ostatnio w Gminie Zabrodzie zdaje się przeczyć, że zima to okres odpoczynku, nostalgii i wyciszenia. Oddanie do użytku wyremontowanego i rozbudowanego Gminnego Ośrodka Kultury umożliwia prowadzenie jednocześnie wielu form kulturalno oświatowych, edukacyjnych i rekreacyjno sportowych. Dzięki pozyskanym z zewnątrz przez gminę środkom....


Krokiem po sieci17.02.2011r.

      W ramach projektu pt. ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci" w dniu 16 lutego 2011 roku, II grupa 10-ciu uczestników rozpoczęła zajęcia. Kurs komputerowy prowadzony jest w....


Zajęcia dla dzieci w czasie Ferii zimowych17.02.2011r.

Zapraszamy dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych 2011 do:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach (pobierz plan zajęć)
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu (pobierz plan zajęć)
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu (pokaż)
- Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu (pobierz plan zajęć)


Bezpłatny wyjazd do kina16.02.2011r.


Akademia Kreatywnej Promocji14.02.2011r.

      14 lutego 2011 rusza rekrutacja na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Kreatywnej Promocji. Przedmiotem szkolenia jest czteromodułowe szkolenie odnoszące się do szeroko pojętej promocji i Public Relations...


Ferie w PSP w Kicinach11.02.2011r.

      Dyrektor PSP im. J. Brzechwy w Kicinach informuje, iż w okresie ferii zimowych będą pełnione dyżury nauczycielskie w dniach od 15.02 do 24.02.2011r. w godz. od 9:00-12:00.
Program zajęć:
- Gry i zabawy edukacyjne, ruchowe
- Zajęcia plastyczne
- Projekcja filmów dla dzieci


Edukacja przez ruch11.02.2011r.

      Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w dniu 10 lutego 2011 roku rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Edukacja przez ruch".
Uczestnikami projektu jest 30 osób uczących się, zamieszkujących teren Gminy ....


Warsztaty dla rodziców11.02.2011r.

      W dniu 10 lutego 2011 roku o godzinie 17:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu odbyły się kolejne warsztaty dla rodziców. W spotkaniu wzięli udział rodzice przedszkolaków....


Bezpłatny wyjazd do kina10.02.2011r.


Badanie słuchu09.02.2011r.


Aktywni lokalnie8.02.2011r.

      Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu "Aktywni lokalnie - kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich" zaprasza do Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie na kolejny cykl bezpłatnych spotkań z ekspertami...


Krokiem po sieci7.02.2011r.

      Lider - Gmina Zabrodzie wraz z Partnerem Projektu - Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw informują, iż rozpoczęto realizację projektu, pod nazwą ,,Krokiem po sieci" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu komputerowym - ,,Korzystanie z sieci". Projekt ten w całości finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....


Dopłaty do materiału siewnego7.02.2011r.

      Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia 2011r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego...


Plan urządzenia lasu7.02.2011r.

      Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że od dnia 1 lutego 2011r. przeprowadzone będą prace w terenie, związane ze sporządzeniem uproszczonego...


Narodowe Siły Rezerwowe4.02.2011r.

      W dniu 9.02.2011r. o godz.13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbędzie się spotkanie z osobami zainteresowanymi służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Służbie przygotowawczej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziały w spotkaniu...


Dotacje Unijne dla mikroprzedsiębiorców3.02.2011r.

      W załączeniu informacja dla przedsiębiorców o możliwości ubiegania sie o dotacje unijne...


Wybory Sołtysów3.02.2011r.

      Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem spotkań wiejskich...


Samoobrona oraz sztuki walki01.02.2011r.


Święto dziadków ważna rzecz! 31.01.2011r.

      W dniu 21 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Kicinach obchodzony był uroczyście Dzień Babci i Dziadka. Na wspólne zaproszenie uczniów, nauczycieli i dyrekcji odpowiedziała liczna grupa babć i dziadków. Oczekiwani goście zjawili się w samo...


Bezpłatne szkolenia25.01.2011r.
 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia


XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 25.01.2011r.

      XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbył się w dniu 13 stycznia 2011r. Stało się już tradycją, że pierwszymi uczestnikami, chociaż poza konkursem są nasi najmłodsi mieszkańcy czyli wychowankowie Publicznego Przedszkola w Adelinie. Swoje możliwości i umiejętności zaprezentowały również dzieci z...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy25.01.2011r.

      Zapraszamy na IV Sesję Rady Gminy Zabrodzie , która odbędzie się w dniu 27.01.2011r. o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zapytanie ofertowe20.01.2011r.

      W związku z prowadzonym projektem ,,Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II ,,Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" Działanie 2.2 ,,Rozwój e-Usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wójt Gminy przedstawia zapytanie ofertowe o wystawienie oferty dedykowanej na ,,Zarządzanie projektem w roli Kierownika Projektu"...


Aerobic19.01.2011r.


Ogłoszenie10.01.2011r.

      Gmina Zabrodzie w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: ,,Trzymaj stery swojej kariery". Projekt skierowany jest do 62 osób zatrudnionych jako kadra dydaktyczna...


XIV Gminny Przegląd Kolęd i Pasterałek4.01.2011r.


Ogłoszenie04.01.2011r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli nieruchomości, że w 2011 roku będziemy przyjmować nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble itp.) w następujących...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu