Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Projekty współfinansowane                       

Ogłoszenie Gminy Zabrodzie

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że na terenie Gminy Zabrodzie zrealizowany został projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji) pod nazwą:

"Wzrost atrakcyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o rozbudowę infrastruktury dostawy wody"


Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Głuchy-Wysychy-Dębinki

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe "Z. Niziński"
z siedzibą: 07-200 Wyszków, ul. Serocka 11A

Wydatki kwalifikowane       683 682,68 zł
ZPORR 65 %                        436 477,29 zł
Wkład Gminy 35 %              269 823,80 złW maju, czerwcu i lipcu 2007r. na terenie Gminy Zabrodzie zostały zakończone trzy ważne inwestycje:

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościech Głuchy, Wysychy, Dębinki gmina Zabrodzie
  • Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj-Zazdrość gmina ZabrodzieWójt Gminy Zabrodzie informuje, że na terenie Gminy Zabrodzie realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3-Rozwój lokalny, Działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji) oraz z budżetu państwa pod nazwą:

,,Wzrost konkurencyjności Gminy Zabrodzie w oparciu o modernizację i rozbudowę infrastruktury wydobywania i uzdatniania wody"


      W dniu 10 maja 2006 roku Wójt Gminy Zabrodzie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - etap I".        Urząd Gminy w Zabrodziu zakończył realizację inwestycji pn.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu
współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3-Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie) ...


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu