Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaW ogrodzie wdzięczności…

-pod takim hasłem przebiegał Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Adelinie.
13 października 2014r. uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ewy Strzelczyk przygotowali piękny i wzruszający program artystyczny. Dziękowali nauczycielom za trud, który wkładają w edukację i wychowanie uczniów, pracownikom administracji i obsługi -za czystość w szkole, sprawne działanie i cierpliwość.
Pani dyrektor Katarzyna Jackowska podziękowała Wszystkim za codzienny trud i okazywane serce ,za poświęcenie i zaangażowanie w pracy na rzecz nauczania i wychowania drugiego człowieka. Życzyła, aby wykonywanie tego pięknego zawodu było źródłem dumy i radości, które dodadzą sił do pokonywania trudności codziennego życia. Wręczyła wszystkim pracownikom podziękowania w specjalnych teczkach oraz pamiątkowe długopisy z imionami i logo szkoły a wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora.
Później były życzenia od Rodziców.
Pani Grażyna Świętoń - Przedstawiciel Rady Rodziców życzyła wszystkim m.in. nadziei, która się nie kończy i miłości, której nie można zatrzymać dla siebie. Potem, tak bardzo prosto, przypomniała, że Oni są, tak po prostu są i czekają na możliwość uczestniczenia w życiu szkoły.
Bardzo wzruszającym momentem było odczytanie przez uczennicę Małgosię Ostrowską wspomnień o Pani Barbarze Sowińskiej-dyrektor Szkoły Podstawowej w Adelinie, w 20-rocznicę Jej tragicznej śmierci, która odeszła na zawsze, ale żyje w pamięci wielu ludzi jako człowiek otwartego serca i wielkiej, ludzkiej dobroci.
Po części artystycznej, w której uczestniczyła córka Pani Barbary Sowińskiej, uczniowie zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na murach szkoły oraz wiązankę na cmentarzu w Niegowie.

Serdecznie zapraszam Absolwentów, Pracowników Szkoły i tych wszystkich, którzy znali i pamiętają Panią Dyrektor na MSZĘ ŚWIĘTĄ w kościele w Mostówce, która odbędzie się 19 października 2014r. o godz.11.00

Katarzyna Jackowska
-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu