Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaSzansa na 6
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Język angielski w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu
w ramach projektu ,,Szansa na 6"

      Uczestnicy zajęć, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych zakupionych z funduszy unijnych w ramach programu "Szansa na 6", rozwijają zasób słownictwa w wybranej przez siebie dziedzinie życia. W tym celu przeszukują słowniki obrazkowe oraz książki tematyczne w języku angielskim. Wyniki swoich badań przedstawiają pozostałym członkom grupy.

Olga Oleksiak


Realizatorzy projektu ,,Szansa na 6"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu