Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaCzłowiek - najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Wiedza zbuduje Twój sukces"

      Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach o profilu ogólnym tj. podstawowych, gimnazjach i liceach, zamieszkujących na terenach wiejskich województwa mazowieckiego w powiatach: wyszkowskim, wołomińskim i pułtuskim

  • Metody aktywizujące i motywujące w procesie
    nauczania (3 edycje)
  • Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce (3 edycje)
  • Wykorzystanie ICT w procesie nauczania (4 edycje)


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Lider / Biuro projektu
Gmina Zabrodzie
07-230 Zabrodzie
ul. Wł.St. Reymonta 51
tel. 29 757-12-28
e-mail: urzad@zabrodzie.pl
www.zabrodzie.pl

Partner
Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 109
tel./fax. 022 771-81-89
e-mail: ksi@ksi.org.pl
www.ksi.org.pl


AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE O NABORZE03.04.2014r.

      Gmina Zabrodzie od lipca 2013r. realizuje projekt ,,Wiedza zbuduje Twój sukces". W ramach projektu uruchomiono już łącznie 4 grupy uczestników szkoleń pt.: ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania", ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" oraz ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce". Zajęcia odbywają się...


Zakończono szkolenie - Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce18.03.2014r.

      W dniu 16.03.2014r. zakończono szkolenie dla grupy uczestników uczęszczających na zajęciach pt. ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce"...


Rozpoczęcie kursu „Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych-multimedia w dydaktyce" 27.02.2014r.

      W dniu 26.02.2014r. rozpoczęto realizację szkolenia dla kolejnej grupy uczestników. Nauczyciele biorą udział w zajęciach pt. ,,Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce". Kurs trwa 56 godzin...


Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. II26.02.2014r.

      By skutecznie motywować uczniów do nauki oraz poszerzać kompetencje nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących uczniów, w dniu 20 luty 2014 r. zorganizowaliśmy szkolenie dla kadry nauczycielskiej z miejscowości...


Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. I10.12.2013r.

      W dniu 08 grudnia 2013 roku zakończono szkolenie dla pierwszej grupy uczestników pt. ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania". Na zakończenie udziału w szkoleniu wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyta wiedzę i udział...


Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. I 05.12.2013r.

      Uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach, których program obejmuje: Motywacją (definicja, podstawowe zasady), Rolę nauczyciela jako osoby motywującej...


Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. I 27.11.2013r.

      Aktywność młodego człowieka ma określony kierunek i wyznaczony cel, któremu podporządkowany zostaje jej przebieg. Im bardziej cel jest ciekawy i atrakcyjny, tym większą wywołuje motywację i zainteresowanie....


Szkolenia ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania" gr. I 22.11.2013r.

      By skutecznie motywować uczniów do nauki oraz poszerzać kompetencje nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących uczniów, zorganizowaliśmy szkolenie dla kadry nauczycielskiej wszystkich...


Rozpoczęto realizację szkolenia dla kolejnej grupy uczestników - ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"20.11.2013r.

      Rozpoczęto realizację szkolenia dla kolejnej grupy uczestników. Nauczyciele biorą udział w zajęciach pt. ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania". Kurs trwa 56 godzin, uczestnicy zapewnione mają pomoce...


Ogłoszenie o naborze - ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"07.11.2013r.

      Rozpoczęły się I -sze edycje kursów ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" oraz ,,Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania". Zajęcia trwają 7 dni po 8 godz. W ramach zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszyscy mają zapewnione materiały...


Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I 25.10.2013r.

      Materiały dydaktyczne dla uczestników projektu...


Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I 21.10.2013r.

      Zajęcia cieszą się zainteresowaniem i aktywnością. Nauczyciele wymieniają się swoim doświadczeniem, a także spostrzeżeniami, które zaobserwowali w szkole w której prowadzą...


Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I 15.10.2013r.

      Uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach, których program obejmuje:Wikipedię, Blogi, You Tube, Portale internetowe...


Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I 09.10.2013r.

      Sieć to nie tylko rozrywka i gry, z punktu widzenia szkoły ma też zalety: nieograniczony dostęp do zbioru tak naprawdę ludzkiej wiedzy...


Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I - ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"03.10.2013r.

      Szkoły jeszcze bronią się przed technologią, chociaż lekcje mogą być świetne do fotografowania doświadczeń albo nagrywania notatek, a internetowe blogi jedną z rewelacyjnych...


Harmonogram Szkolenia - ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"25.09.2013r.

      Harmonogram Szkolenia ,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania" gr. I ...


Procedura dotycząca refundacji uczestnikom projektu kosztów dojazdu na kurs w ramach projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"02.09.2013r.

      Przez dojazd na kurs odbywające się poza miejscem zamieszkania rozumie się dojazd z miejsca zamieszkania uczestnika projektu (wskazanego w dokumentach) do miejsc w których realizowane będą zajęcia najtańszymi środkami komunikacji publicznej...


Ogłoszenie o naborze - ,,Wiedza zbuduje Twój sukces"22.08.2013r.

      Przyszedł czas na wsparcie pracowników placówek oświatowych.
      Dzięki umowie podpisanej w maju 2013r. przez Panią Agnieszkę Sosnowską Gmina Zabrodzie w lipcu 2013r. rozpoczęła realizację projektu ,,Wiedza zbuduje Twój sukces".
      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...
Realizatorzy projektu ,,Ja też jestem w sieci"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu