Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaJestem sobie przedszkolaczek
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logopedia w Punkcie Przedszkolnym w Kicinach

      Dzieci z Punktu przedszkolnego ,,Jestem sobie przedszkolaczek" w Kicinach uczestniczą w zajęciach logopedycznych indywidualnych lub w mniejszych grupach 2- osobowych. Dobór ćwiczeń i metod jakie są stosowane w trakcie zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka wynikające ze specyfiki zaburzenia mowy/wady wymowy, wieku dziecka, indywidualnych możliwości, współwystępujących nieprawidłowości anatomiczno-funkcjonalnych w obrębie aparatu mowy.
      Podczas terapii logopedycznej prowadzone są ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, fonacyjny, oddechowy, ćwiczenia wydłużające fazę wydechową. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, zadań i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej oraz skuteczne wyeliminowanie trudności. Prowadzone są ćwiczenia rozwijające mowę czynną i bierną, koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową, doskonalące pamięć, myślenie i orientacją przestrzenną. Każde dziecko posiada swój własny zeszyt ćwiczeń logopedycznych , w którym zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz inne zalecenia logopedyczne i przykłady zadań do powtarzania i utrwalania w celu zwiększenia częstotliwości, posługiwania się poprawnymi głoskami, słowami, wyrażeniami, zwrotami i zdaniami. Bardzo ważne w procesie terapii jest wzmacnianie u dziecka wiary we własne możliwości, dostrzeganie jego postępów . Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem przynoszą efekty. Głównie dotyczą realizacji ćwiczonego przez dziecko materiału językowego w domu, w obecności i z pomocą rodziców.

Logopeda
Katarzyna Jackowska


Realizatorzy projektu ,,Jestem sobie przedszkolaczek"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu